Arhiđakonatski susreti župnih vijećnika u Požeškoj biskupiji

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp


U nizu ovogodišnjih susreta župnih pastoralnih i ekonomskih vijećnika u okviru četiriju arhiđakonata Požeške biskupije na početku adventa, 9. prosinca 2023. u Dvorani sv. Terezije u Požegi održan je treći takav susret u kojem su sudjelovali pastoralni i ekonomski vijećnici iz župa Katedralnog arhiđakonata, odnosno Kaptolačkog, Požeškog i Pleterničkog dekanata. Cilj i ovoga susreta bio je pomoći pastoralnim vijećnicima u zauzetijem ostvarivanju njihovih zadaća djelovanjem u tri radna odbora, određena Pravilnikom župnog pastoralnog vijeća te promicanju pastoralnih inicijativa u župnim zajednicama, na čelu sa svojim svećenicima, a župnim ekonomskim vijećnicima u suodgovornom vođenju brige za župna vremenita dobra.

Nakon molitve i pozdrava katedralnog arhiđakona Dražena Akmačića, prisutnim vijećnicima i svećenicima prigodnu riječ uputio je požeški biskup Antun Škvorčević. Zahvalivši arhiđakonu na riječima dobrodošlice, kazao je kako se članovi župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća, koji imaju određeno župno poslanje nastoje već tradicionalno okupljati na početku adventa kako bi ponajprije obnovili svoju vjeru o Crkvi a potom prepoznali svoje krsno poslanje koje im je vršiti. Podsjetio je kako je Isus na početku svoga javnog djelovanja okupio najprije dvanaestoricu nazvanu apostolima, kojima je bila zadaća da trajno budu s njime te na taj način postanu svjedoci njegove osobe i djela. Potom je izabrao sedamdesetoricu učenika kojima je dao zadaću da kao njegova prethodnica idu po gradovima i naviještaju blizinu kraljevstva nebeskog. Konačno nastupao je pred mnoštvom svijeta kojem je obznanjivao ono što je Bog naumio s čovjekom i što se po njemu ima ostvariti. Kazao je biskup kako je dvanestoricu Isus upućivao u otajstva, a mnoštva u prispodobama poučavao. Spomenuo je kako Drugi vatikanski koncil tvrdi da nas Bog nije odlučio spasiti pojedinačno nego zajednički, te je Isus osnovao Crkvu kao zajednicu spasenja, čiji članovi imaju dostojanstvo Božjih sinova i kćeri, u čijim srcima prebiva Duh Sveti i maju zajednički cilj, a to je kraljevstvo nebesko. Biskup je upozorio kako ni jedan pojedinac nije Crkva, nego u zajednici s drugima, koju je Isus strukturirao kad je izabrao dvanaestoricu na čelu s Petrom, čiji je nasljednik zbor biskupa na čelu s nasljednikom sv. Petra, povjerivši im odgovornost za naviještanje radosne vijesti, vođenje zajednice vjernih i slavljenje svetih otajstava u zajedništvu sa svećenicima njihovim suradnicima, đakonima i svim krštenicima. Biskup je potaknuo okupljene vijećnike i druge nositelje službi da prepoznaju sebe i svoje poslanje u Crkvi polazeći od navedenih činjenica vjere te da u toj svijesti služe njezinu dobru.

Osvrnuvši se na evanđelje u današnjoj svetoj misi o Isusovu slanju dvanaestorice i tvrdnji da je žetva velika a radnika malo, biskup je istaknuo kako su vijećnici po svojim službama na poseban način uvedeni među Isusove radnike, te je važno da vjernički prihvaćaju svoju ugrađenost u zajedništvo Crkve. Kazao je da iz navedenih razloga Crkva samu sebe poima kao syn-hodós, zajednički hod, o kojem je u listopadu ove godine raspravljala Opća biskupska sinoda u Rimu. Potaknuo je vijećnike i nositelje drugih crkvenih službi da i ovog adventa dopuste Isusu da ih prosvijetli, osnaži i ohrabri kako bi bili još zauzetiji u onome što im je suradnički povjereno u Crkvi.

Potom je upravitelj Pastoralnog centra Požeške biskupije Robert Kupčak prikazao tijek i svrhu susreta koji je bio podijeljen u četiri dijela, a obuhvatio je djelovanje župnih pastoralnih vijeća prema njihova tri radna odbora te djelovanje župnih ekonomskih vijećnika u skladu s važećim crkvenim propisima. U okviru djelovanja Odbora za naviještanje Župnog pastoralnog vijeća o važnosti obiteljske zajednice i bračnih susreta progovorila je povjerenica za pastoral braka i obitelji Ana Matković, a osnutak i djelovanje obiteljske zajednice u požeškoj Župi sv. Terezije Avilske prikazala je psihologinja Silvija Crnković. Osobnim svjedočanstvom životnog iskustva i djelovanja u bračnom pastoralu dopunili su ih bračni par Goran i Ljubica Thür. O važnosti promicanja liturgijskih službi u euharistijskom slavlju i organiziranog pristupa napose ministrantima i lektorima, te potrebi zauzetijeg pristupa molitvi za duhovna zvanja kroz biskupijsko Djelo za duhovna zvanja, u djelokrugu Odbora za liturgijski i molitveni život govorili su zatim upravitelj Pastoralnog centra Robert Kupčak i vjeroučiteljica Dragana Akšamović. Predstavljajući potom djelovanje Odbora za karitativnu djelatnost, ravnateljica biskupijskog Caritasa Katarina Paulić i vjeroučitelj Krunoslav Pečur prikazali su načine i mogućnosti organiziranog župnog karitativnog djelovanja. Posljednji dio susreta bio je posvećen pitanju „suodgovornosti župnika i župnog ekonomskog vijeća u brizi za župna vremenita dobra“ o kojemu je govorio biskupijski ekonom Robert Mokri.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)