Grad Požega prodaje nekretnine u Dubrovačkoj ulici i Dervišagi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


JAVNI NATJEČAJ SE PROVODI PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA.
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Požege (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) – prenosi Grad Požega.

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.
Pisana prijava, odnosno ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
– ime i prezime natjecatelja i prebivalište (za fizičku osobu), odnosno naziv tvrtke i sjedište (za pravnu osobu) te osobni identifikacijski broj (OIB),
– dokaz o uplaćenoj jamčevini
– potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
– presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
– presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
– visinu ponuđene cijene
– broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Prodavatelj Grad Požega zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.

Dubrovačka ulica – elaborat…
Dubrovačka ulica ZK izvadak…

Dervišaga – elaborat…
Dervišaga ZK izvadak…

Rok za dostavu podnuda je do 28. lipnja 2022. godine u 11:00 sati

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 28. lipnja 2022. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *