Grad Požega zapošljava još jednog Pročelnika/cu, šestu u nizu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Na stranicama Grada Požege osvanuo je natječaj za zapošljavanje još jednog Pročelnika/ce, ovog puta Službe za javnu nabavu. Do sada je Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Službe za javnu nabavu bila Ivana Ćališ koja će vjerojatno postati Pročelnica. Čini se da je ovaj natječaj raspisan laički rečeno “reda radi”, a Požega dobiva još jednog Pročelnika odnosno Pročelnicu. Nadamo se da će gradonačelnik Grada Požege dr.sc. Željko Glavić predložiti osnivanje i Upravnog odjela za sport, pa za EU fondove, pa i za nešto treće, šteta da ostanemo samo na šest pročelnika, odnosno pročelnica. Nije loša ideja osnovati i Pomorski Upravni odjel, nemamo more, ali nek se nađe zlu ne trebalo.
Informacije o natječaju za Pročelnika Službe za javnu nabavu možete pročitati u nastavku.

Za imenovanje pročelnika Službe za javnu nabavu (I. kategorija radnih mjesta, potkategorija glavni rukovoditelj, 1. klasifikacijski rang), jedan izvršitelj.

     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku teksta: ZSN).
    Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
• magistar ekonomije
• najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine za uspješno upravljanje Službom
• položen državni ispit
• položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
• znanje jednog stranog jezika
• poznavanje rada na računalu.

     Uvjet magistra ekonomije na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 74/10. i 125/14.) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu, diplomirani ekonomist.

    Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prilog uz natječaj…

Rok za prijave je do: 5. siječnja 2023. godine

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *