Gradsko vijeće Grada Požege: 13. lipnja proglašen Danom branitelja grada Požege

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Pred vijećnicima Gradskog vijeća grada Požege danas se našlo 11 točaka dnevnog reda. Na samom početku sjednice usvojeno je izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata Ivanu Vlahoviću, zamjeniku člana u Gradskom vijeću Grada Požege i o prestanku mirovanja mandata Martini Vlašić Iljkić, članici Gradskog vijeća Grada Požege.

Gradski vijećnici jednoglasno su odlučili da se 13. lipnja proglasi Danom branitelja Grada Požege, u spomen na obrambeni i oslobodilački Domovinski rat i na sve žrtve koje su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata podnijeli u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta Republike Hrvatske, kao i opstojnosti i slobode hrvatskog naroda, te u čast i u znak zahvalnosti svim hrvatskim braniteljima s područja Grada Požege koji su sudjelovali u oslobađanju i obrani Republike Hrvatske.

– Krajem prošle godine održan je sastanak s predstavnicima braniteljskih udruga s područja grada Požege i za datum je predložen 13. lipnja, datum na koji je osnovan 63. bataljun samostalne gardijske bojne Zbora garde RH Požega kao osnova 123. brigade. Riječ je o prijedlogu braniteljskih udruga koji kao gradonačelnik apsolutno podržavam jer s ovim odmakom vremena od Domovinskog rata sigurno je dobro da u kolektivnoj memoriji ostane taj datum kao važan u požeškoj povijesti kako bismo se u budućnosti na taj dan prisjetili značenja tog događaja, kako u Domovinskom ratu, tako i u novijoj požeškoj povijesti. – rekao je gradonačelnik Požege dr.sc. Željko Glavić.

Većinom glasova usvojen je i prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2022.

Među točkama dnevnog reda bio je i prijedlog Odluke o V. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege koji je jednoglasno usvojen. Kako stoji u obrazloženju, razlozi za izradu i donošenje V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege su korekcije granica građevinskog područja, usklađivanje s planovima višeg reda, usuglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora odnosno vlasnika zemljišta, preispitivanje i ažuriranje Odredbi za provođenje, kao i korigiranje trasa i koridora za prometne i infrastrukturne građevine.

Prema novom Zakonu o gospodarenju otpadom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Požege koja je usvojena većinom glasova, a vijećnici su odlučivali i o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Požege, prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o., te o prijedlog Srednjoročnog Plana davanja koncesije na području Grada Požege za razdoblje od 2022. do 2024. godine i prijedlogu Plana davanja koncesije za 2022. godinu.

Nije usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o. budući da je isti pred vijećnike dostavljen s određenim nedostacima te je za davanje tražene suglasnosti zatraženo dodatno pojašnjenje tvrtke Komunalac.

Na dnevnom redu bio je i prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja urbanog područja Grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine – Akcijskog plana, Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana. Naime, Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.- 2027. propisuju izradu provedbenih akata SRUP-a – Akcijski plan, Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan. Akcijski plan za provedbu SRUP-a je provedbeni akt koji izrađuje grad središte urbanoga područja, u pravilu za razdoblje 2-3 godine, a koje je moguće povezati s proračunom te sadrži pregled glavnih mjera s pokazateljima rezultata, ključnim točkama ostvarenja, rokovima i nositeljima provedbe i procjenom fiskalnog učinka. Komunikacijska strategija je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje grad središte kao nositelj izrade SRUP-a želi postići komunikacijom s javnošću te definira ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijske kanale. Komunikacijski akcijski plan je dokument kojim se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva.

Izvor: Grad Požega

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Nedavne vijesti

Izbor urednika