Gradsko vijeće Grada Požege održalo 25. sjednicu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp


Gradsko vijeće Grada Požege održalo je 25. sjednicu dana 31. siječnja 2024. godine. Na dnevnom redu sjednice bilo je 9 točaka dnevnog reda. Usvojena je Odluka o VI. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege kako bi se stvorili preduvjeti za realizaciju projekta Revitalizacija povijesne jezgre Grada Požege, koji podrazumijeva planiranje sadržaja u interesu Grada Požege i Požeško-slavonske županije u sklopu provedbe ITU mehanizma u urbanom području Grada Požege ukidanjem planiranog prometnog koridora preko k.č.br.1997, k.o. Požega, te usklađivanjem odredbi za provođenje primjenjivih u zahvatu.

Prihvaćana je Odluka o donošenju Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine, kao temeljnih strateških dokumenata u kojima se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja.

Gradsko vijeće Grada Požege donijelo je Odluku o uređenju prometa na području grada Požege, Odluku o odricanju od prava prvokupa na nekretnini k.č.br. 1391, u k.o. Požega, potom na nekretninama k.č.br. 1955/1 i k.č.br. 1956 u k.o. Požega, te o prijedlogu prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Požege. Riječ je o nekretnini označenoj kao k.č.br. 4500/1, upisane u zk.ul.br. 5390 u k.o. Požega. Predmetna nekretnina u naravi predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište u Poduzetničkoj zoni Grada Požege, Industrijskoj ulici u Požegi. Nekretnina će biti stavljena na prodaju putem javnog natječaja koji će se provoditi kao javni poziv u trajanju 30 dana u kojem razdoblju će zainteresirani ponuditelji moći Gradu Požegi dostaviti svoje prijave i Poslovni plan.

Gradski vijećnici prihvatili su i prijedlog Odluke o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2023./2024., kao i Odluku o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege. Nije usvojena posljednja točka dnevnog reda – prijedlog Rezolucije o proglašenju Grada Požege sigurnim mjestom za žene.

Dnevni red …

Foto: RVA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)