Gradu Požegi odobren projekt „Pomoć u kući – IV. faza“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Projekt Grada Požege „Pomoć u kući – IV. faza“ odobren je za financiranje nakon provedenog postupka odabira te je uvršten u Odluku o financiranju, te se očekuje potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Projekt „Pomoć u kući – IV. faza“ prijavljen je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Ova faza predstavlja nastavak uspješno provedenih projekata “PUK31”, kojim je bilo zaposleno 31 žena iz ranjivih skupina i pružena pomoć za 280 krajnjih korisnika te projekata „PUK50“ i „PUK40“ kojima je zaposleno 50, odnosno 40 žena ranjivih skupina te je pružena pomoć za 456, odnosno 392 krajnja korisnika. Nastavak ovog projekta reflektira posvećenost grada poboljšanju života svojih građana kroz kontinuirane napore usmjerenih ka socijalnoj skrbi i zapošljavanju – prenosi Grad Požega.

Središnji element projekta je pružanje socijalnih usluga, uključujući pomoć u kući, društvenu integraciju i podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Aktivnosti usmjerene prema starijim osobama i osobama s invaliditetom imaju za cilj poboljšati njihovu kvalitetu života kroz pružanje podrške u svakodnevnim aktivnostima. Projektom će biti pružena pomoć za minimalno 231 krajnjih korisnika, a omogućit će zapošljavanje 33 osobe za pružanje navedenih usluga.

Očekivano trajanje projekta je 36 mjeseci, od kojih se 30 mjeseci odnosi na pružanje usluge pomoći u kući.

Vrijednost projekta je 1.485.000,00 €, a financira se iz Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *