Izgradnja i opremanje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Požega

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Na lokaciji Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Požega u naselju Vidovci odvijaju se intenzivni radovi na izgradnji i opremanju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 33.500 ES.

CUPOV Požega smješten je istočno od samoga grada, na kraju industrijske zone grada. Lokacija je vrlo dobro odabrana s obzirom da je dobro zaštićena od mogućeg plavljenja rijeke Orljave, dobro smještena u prostor te tako nije problematična s obzirom na moguće utjecaje na okoliš, Tekija d.o.o. je vlasnik kompletne lokacije za proširenje CUPOV-a.

Dovršenje i puštanje u rad 1. faze izgradnje CUPOV-a grada Požege bilo je sredinom 2005. godine. Izgrađen je dovodni kolektor do uređaja, gruba i fina rešetka i pjeskolov-mastolov čime je osigurano da sve čestice veće od 5 mm, pijesak i masnoće budu izdvojene iz otpadne vode i zbrinute na prihvatljiv način.Količina otpadnih voda koja je bila predviđena za pročišćavanje u 1. fazi iznosi 180-300 l/s u kišnom razdoblju, odnosno cca. 90 l/s u sušnom razdoblju.

Opseg ugovorenih radova na izgradnji i opremanju II. i III. faze pročišćavanja uključuje sljedeće:
– Projektiranje i svi potrebni istražni i terenski radovi
– Ishođenje dozvola za gradnju
– Rekonstrukcija postojećeg dijela postrojenja
– Izgradnja i opremanje biološke obrade otpadne vode
– Polja za ozemljavanje mulja
– Izlazno okno za uzimanje uzoraka pročišćene vode
– Infrastruktura i krajobrazno uređenje
– Probni rad i puštanje u funkciju

Radove izvodi zajednica ponuditelja RIKO d.o.o., Slovenija; Presoflex gradnja d.o.o., Požega i Hidroinženjering d.o.o., Slovenija. Vrijednost ugovorenih radova je 66.719.565 Kn bez PDV-a. Početak radova je bio 09.04.2020., a planirani rok završetka 38 mjeseci. Projekt se ostvaruje se u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom financija te Hrvatskim vodama. Naručitelj i korisnik projekta je Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga. Projekt je većinski sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok preostali iznos financira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Grad Požega i Općine Velika i Brestovac.

Trenutno su u toku radovi na zamjeni postojeće hidromehaničke opreme I. faze pročišćavanja, zemljanim radovima na poljima za ozemljavanje mulja i betoniranju temeljne ploče tzv. SBR bazena za biološku obradu otpadnih voda.

Izvor: Tekija d.o.o.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *