Javni natječaj za zakup poslovnog prostora – požeško Odmaralište u mjestu Baška

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Dana 8. travnja 2022. godine raspisan je Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege. Riječ je o nekretnini na adresi Ulici Emila Geistlicha 44, u mjestu Baška, na otoku Krku, u Primorsko-goranskoj županiji koja je izgrađena na nekretnini označenoj kao k.č.br. 3302, k.o. Baška-nova koju Grad Požega daje u zakup na vrijeme od pet godina – prenosi Grad Požega.

Javni natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom koju provodi Povjerenstvo za zakup poslovnih prostora, a pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske ili pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i proračunu Republike Hrvatske.

Prijava se podnosi do roka utvrđenog u tekstu objave javnog natječaja, u zatvorenoj omotnici na adresu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA LICITACIJU/JAVNI NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR U BAŠKOJ“, a zaprima se u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege. Prijava na licitaciju može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom. U tom slučaju, prijava mora biti zaprimljena u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege najkasnije dana 25. travnja 2022. godine do 11:00 sati.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan s Gradom Požegom zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora najkasnije u roku 15 dana od dana provedene licitacije, a stupanje u posjed predmetnog poslovnog prostora određuje se odmah nakon sklapanja ugovora.

Javni natječaj je otvoren 15 dana od dana objave natječaja na službenim internetskim stranicama Grada Požege. Usmeno javno nadmetanje – licitacija će se održati dana 25. travnja 2022. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Podatke o poslovnom prostoru koji je predmet ovog javnog natječaja zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove Grada Požege, soba broj: 13 ili na telefon broj: 034/311-304, 034/311-324. Uvid u poslovni prostor može se izvršiti na adresi – Ulica Emila Geistlicha 44, Baška, Krk.

– dana 14. travnja 2022. godine od 12:00 do 13:00 sati (uz obaveznu prethodnu najavu najkasnije do 12. travnja 2022. godine do 14:00 sati, na mail: [email protected])
– dana 19. travnja 2022. godine od 12:00 do 13:00 sati (uz obaveznu prethodnu najavu najkasnije do 19. travnja 2022. godine do 09:00 sati, na mail: [email protected]).

Javni natječaj dostupan je na sljedećoj poveznici.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *