JAVNI POZIV: Isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

J A V N I  P O Z I V
za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege

     Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Požege i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Požege koje se osniva s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Požegi.
Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
U Savjet mladih Grada Požege, Gradsko vijeće Grada Požege (u nastavku teksta: Gradsko vijeće) bira devet (9) članova i njihove zamjenike, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od tri (3) godine.
Članovi Savjeta mladih Grada Požege (u nastavku teksta: Savjet mladih) mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Požege koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenike imaju:
– udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
– učenička vijeća
– studentski zbor
– pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
– neformalne skupine mladih od najmanje trideset (30) mladih.
Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Obrasci za podnošenje kandidature
– Obrazac 1. – Obrazac za podnošenje kandidature…
– Obrazac 2.1 – Izjava o prihvaćanju kandidature za člana…
– Obrazac 2.2 – Izjava o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana…


IZVOR: Grad Požega

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Nedavne vijesti

Izbor urednika