JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

JAVNI POZIV

nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste: 

LC 41057 (Rajsavac (DC51) – Gradac (LC41056)) u k.o. Cerovac, Lakušija

Ovim pozivom Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske  županije obavještava sve nositelje stvanih prava o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu u k.o. Lakušija, na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta: 

LC 41057 (Rajsavac (DC51) – Gradac (LC41056)) u k.o. Cerovac, Lakušija, dužine 5.404 m

Datum početka radova: 19. lipnja 2023.

Snirnku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja za upis javnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu izradit će ovlašteni inženjer geodezije Augustin Dušek, mag.ing.geod.et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1336, “Geo-AGI” d.o.o., 77. samostalnog bataljuna ZNG 19, Grubišno Polje. U postupku evidentiranja javnih cesta predstavnik Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije obilježit će granice zemljišta na kojem su izgrađene javne ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji osigurava da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih cesta, te zatražiti dodatna objašnjenja dana 21. srpnja 2023. godine u vremenu od 10.00 do 12.00 sati u prostorijama Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije na adresi Matije Gupca 6, 34000 Požega.

                                                    ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE POŽEŠKO -SLAVONSKE ŽUPANIJE

                                                   

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)