JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

JAVNI POZIV

nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste: 

LC 41057 (Rajsavac (DC51) – Gradac (LC41056)) u k.o. Cerovac, Lakušija

Ovim pozivom Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske  županije obavještava sve nositelje stvanih prava o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu u k.o. Lakušija, na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta: 

LC 41057 (Rajsavac (DC51) – Gradac (LC41056)) u k.o. Cerovac, Lakušija, dužine 5.404 m

Datum početka radova: 19. lipnja 2023.

Snirnku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja za upis javnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu izradit će ovlašteni inženjer geodezije Augustin Dušek, mag.ing.geod.et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1336, “Geo-AGI” d.o.o., 77. samostalnog bataljuna ZNG 19, Grubišno Polje. U postupku evidentiranja javnih cesta predstavnik Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije obilježit će granice zemljišta na kojem su izgrađene javne ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji osigurava da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih cesta, te zatražiti dodatna objašnjenja dana 21. srpnja 2023. godine u vremenu od 10.00 do 12.00 sati u prostorijama Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije na adresi Matije Gupca 6, 34000 Požega.

                                                    ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE POŽEŠKO -SLAVONSKE ŽUPANIJE

                                                   

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *