Javni poziv za financiranje javnih potreba u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti, prevenciji i zaštiti zdravlja te zaštiti i promicanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu na području PSŽ u 2024. godini

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp


U svrhu dodjele financijskih sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva (udruge) na području Požeško-slavonske županije u 2024. godini, objavljen je Javni poziv za financiranje javnih potreba u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti, prevenciji i zaštiti zdravlja te zaštiti i promicanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu, na području Požeško – slavonske županije u 2024. godini.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 150,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 2.600,00 eura.

Prijave se dostavljaju putem Sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata „e-Prijave“ na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije. Nakon prijave projekta kroz sustav „e-Prijave“, potrebno je dostaviti isključivo potpisani i ovjereni prijavni obrazac (iz sustava „e-prijave“) elektroničkim putem ili u papirnatom obliku.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana od dana objave Poziva.

Javni poziv dostupan je ovdje.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)