Jelena Vidović imenovana privremenom Pročelnicom Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Jelena Vidović rođena je 24. siječnja 1986. godine u Požegi. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je 2008. godine te stekla naziv diplomiranog ekonomiste. Na Pučkom otvorenom učilištu Algebra 2013. godine završila je program usavršavanja za Voditeljicu programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja. Nakon rada u privatnom sektoru, 2014. godine zapošljava se u Gradu Požegi, na mjestu Višeg stručnog suradnika za strateško planiranje u Upravnom odjelu za europske integracije, a 2018. godine dolazi na mjesto voditeljice Odsjeka za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.

Sudjelovala je na brojnim konferencijama, edukacijama, kao i u provedbi brojnih projekata.

Gradonačelnik Grada Požege 02. kolovoza 2023. godine donosi Rješenje (KLASA: UP/I°-113-01/23-05/51, URBROJ: 2177-1-01/01-23-1) kojim se Jelena Vidović od 07. kolovoza 2023. godine imenuje Službenicom ovlaštenom za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje – priopćili su iz Grada Požege.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *