Komunalac Požega: Odvoz glomaznog otpada 12. studenog 2022.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


U subotu, 12. studenog 2022. godine., Komunalac Požega d.o.o. će odvoziti glomazni otpad prema sljedećem rasporedu:

OPĆINA VELIKA

  • Antunovac, Biškupci, Bratuljevci, Doljanci, Draga, Lučinci, Milanovac, Oljasi, Poljanska, Potočani, Radovanci, Stražeman, Toranj, Trenkovo, Trnovac, Velika

OPĆINA KAPTOL

  • Alilovci, Bešinci, Češljakovci, Doljanovci, Golo Brdo, Kaptol, Komarovci, Novi Bešinci, Podgorje, Ramanovci

OPĆINA JAKŠIĆ

  • Bertelovci, Cerovac, Eminovci, Granje, Jakšić, Radnovac, Rajsavac, Svetinja, Tekić, Treštanovci

OPĆINA BRESTOVAC

  • Bolomače, Boričevci, Brđani, Brestovac, Busnovi, Daranovci, Deževci, Dolac, Donji Gučani, Gornji Gučani, Ivandol, Jaguplije, Kamenska, Kamenski Vučjak, Kujnik, Mijači, Novo Zvečevo, Nurkovac, Orljavac, Pasikovci, Pavlovci, Perenci, Rasna, Sažije, Skenderovci, Striježevica, Vilić Selo, Zakorenje, Završje

Korisnici komunalnih usluga u navedenim naseljima koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, trebaju se javiti u Komunalac Požega d.o.o. na tel. broj 034/440 – 997 najkasnije dan uoči odvoza do 13 sati. Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza glomaznog otpada. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju glomaznim otpadom propisan je Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15), a navedeni popis možete pronaći na www.komunalac-pozega.hr.

Raspored odvoza glomaznog otpada 2022.

Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju glomaznim komunalnim otpadom

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *