Mitar Obradović: Gradonačelniče – javno Vas pozivam da odustanete od štetne prodaje zemljišta

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Prodaja zemljišta u Industrijskoj zoni

Na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege donijeta je Odluka o prodaji četiri zemljišta u vlasništvu Grada, a koje se nalaze u Industrijskoj zoni.

Tržišne vrijednosti zemljišta su u vrijednosti od 15,86€ m2 do 18,96€ po m2.

Odluka je donijeta glasovima većine vijećnika, uz protivljenje vijećnika Kluba SDP-a.

Prijašnji pokušaj prodaja zemljišta k.č.br. 697/6 (suvlasništvo šogorice)

Poučeni prijašnjim prodajama zemljišta, od strane Grada, sada smo prije samog glasovanja provjerili  uvjete i okruženje u kojem se nalaze zemljišta koja su namijenjena za prodaju. Kao vijećnici smo se posebno „opekli“ kod donošenja Odluke o prodaji zemljišta k.č.br. 697/6  k.o. Požega, u prosincu 2022.g., ukupne površine od 5133 m, koje u trenutku donošenja odluke nije imalo direktan pristup na javno-prometnu površinu što mu je zasigurno znatno rušilo cijenu, a prema   GUP-u grada Požege tom zemljištu  bi se uskoro trebao  omogućiti direktan pristup s dvije strane,  čime će mu zasigurno porasti vrijednost. Također smo naknadno saznali da se radi o zemljištu u suvlasništvu gradonačelnikove šogorice, te da nas Gradonačelnik nije, prema Zakonu o sprječavanjusukoba interesa, o tome obavijestio.

Nakon našeg priopćenjima u medijima o mogućoj šteti za Grad realizacijom te prodaje,  zemljište nije prodano.

Prodaja zemljišta k.č.br. 4485 

U paketu zemljišta koja se sada prodaju posebno je zanimljivai problematična prodaja zemljišta k.č.br.4485. ukupne površine 2.867 m2 – procijenjene vrijednosti 45.500€ ili 15,87€ po m2. 

Uvidom u katastarski plan vidljivo je da se prodajom navedenog zemljišta  dvije gradske parcele, i to: k.č.br. 4503/1 -1.563 m2 i k.č.br. 2.995 m2 (ukupno 4.648 m2) ostavlja bez adekvatnog pristupnog puta, budući bi tim parcelama nakon prodaje, bio osiguran pristup  putem širokim samo 1,5m. Time bi se na tim parcelama izgubila mogućnost gradnje bilo kakvog objekta, budući je  za ishođenje građevinske dozvole nužan pristupni put širine minimalno 5 metara.

Gradonačelnik ne zna kako gradske parcele ostavlja bez pristupnog puta ???

Na moj upit Gradonačelniku, zašto čini štetu gradu  ostavljanjem dviju gradskih parcela bez adekvatnog pristupnog puta, odgovoreno mi je da on nema spoznaje o tome te da će to provjeriti. Unatoč tome, stavio je  točku o prodaji  na glasanje te su  je vijećnici  HDZ-a i izglasali. 

Da je postojala bilo kakve namjera provjere navedenih činjenica to  se moglo odraditi za nekoliko minuta tijekom sjednice, ali namjere za provjerom činjenice o štetnoj prodaji od strane Gradonačelnika nije bilo. 

Šteta za grad Požegu

Ako bi došlo do prodaje navedenog zemljišta i „zatvaranja“ dviju gradskih čestica ukupne veličine 4.648 m2  te njihovog pretvaranja od građevinskog zemljišta u livadu, u koju se može doći samo pješice ili biciklom, vrlo lako je utvrditi štetu.

Kao građevinsko zemljište, prema sadašnjoj procjeni sudskog vještaka, vrijednost parcela na tom mjestu je 15,87 po m2 što bi značilo da je vrijednost te dvije  parcele 73.763,16€. Micanjem pristupa tim parcelama, preko parcele k.č.br. 4485 zemljište praktički postaje bezvrijedno te se Gradu čini poprilična i mjerljiva šteta.

Poziv Gradonačelniku da odustane od obezvrjeđivanja gradske imovine

Kako je Gradonačelnik na sjednici Gradskog vijeća izjavio, a na moj upit, da nema saznanja o dva gradska zemljišta koja ostaju bez odgovarajućeg pristupa javnoj površini, ovim putem ga javno upoznajem s tom činjenicom, te tražim da izvrši uvid u katastarski plan ( koji prilažem uz ovo priopćenje)  te da odustane od prodaje čestice k.č.br.  4485, ili da, ako već postoji namjera prodaje istog zemljišta, prije prodaje od te čestice odcijepi  dio zemljišta u korist puta za tedvije gradske čestice.  

Očekujem da ćemo i ovom slučaju imati sličan scenarij kao i slučaju pokušaja prodaje zemljišta u suvlasništvu šogorice,  te da će Gradonačelnik ponovo odustati od devastacije gradske imovine.

U suprotnom očekujem i tražim reakciju nadležnih pravosudnih tijela u cilju zaštita imovine građana grada Požege. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *