Na 15. sjednici Županijske skupštine usvojen proračun za 2024. godinu i dan presjek tekućih i planiranih projekata

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Na 15. sjednici Županijske skupštine Požeško-slavonske županije usvojeno je svih dvadeset točaka koje su se našle na dnevnom redu. Tako je, između ostaloga, usvojen Prijedlog Proračuna Požeško-slavonske županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu uz Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2024. godinu – prenosi Požeško-slavonska županija.

Proračun za 2024. godinu „težak“ je 70 531 465,91 eura što u odnosu na planirani proračun iz 2023. godine predstavlja smanjenje za 40 posto. Županica Jozić istaknula je kako na smanjenje najznačajnije utječe izlazak Opće županijske bolnice Požega i Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana iz županijskog proračuna i njihov prelazak u vlasništvo države.

Na tragu proračuna, usvojen je i Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Požeško-slavonske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu koji je u prvom redu porastao radi 2,8 milijuna eura pomoći Vlade Republike Hrvatske za sanaciju štete nastale uslijed olujnog nevremena, a navedena sredstva osigurala su žiteljima Požeško-slavonske županije isplatu 60% nastale štete na stambenim objektima.

Tijekom aktualnog sata naglasak je stavljen na strateške projekte Požeško-slavonske županije o kojima je županica Jozić odgovarala na postavljena vijećnička pitanja. U fokusu se našao projekt brze ceste kojim će se Požega spojiti s autocestom, a za koji je 12. prosinca pokrenut postupak javne nabave.

– Radi se o početku procedure prethodnog savjetovanja u Elektroničkom oglasniku javne nabave, nakon čega kreće procedura nabave za izvođača radova za izgradnju te prometnice. S obzirom na to da je izgradnja te prometnice u financijskom planu i planu građenja Hrvatskih cesta za 2023. godinu, mi smo željno iščekivali datum kada će se to dogoditi. Ovaj projekt nalazi se i u planu građenja Hrvatskih cesta za razdoblje 2024.-2026. te očekujemo da će iduće godine taj projekt krenuti sa stvarnom realizacijom koju građani očekuju, a mislim na to da na lokaciju dođu bageri i da se krene kopati – istaknula je Jozić.

Na vijećničko pitanje koliko će brza cesta utjecati na brzinu prometovanja do Zagreba istaknula je kako se radi o projektu kojega Požežani sanjaju duže od desetljeća te kako bi na pitanje o potrebi spajanja Požege s autocestom najbolji odgovor mogli dati poduzetnici.

Županica Jozić elaborirala je i tijek projekata Regionalnog centra kompetentnosti Panonika, nove zgrade Zavoda za Hitnu medicinu u Požegi i Inovacijskog i Co-working centra Panora, istaknuvši kako se radi o tri infrastrukturna projekta koji će biti završeni u 2024. godini, a iznijela je i plan o budućim projektima.

– Što se tiče izgradnje zgrade Zavoda za hitnu medicinu u Požegi ti radovi su u završnoj fazi i za završetak nam nedostaje između 700 i 800 tisuća eura. U ovom trenutku mogu najaviti da imamo dobre vijesti iz Ministarstva zdravstva vezano za dodatna sredstva kojima će se financirati završetak izgradnje zgrade u Požegi. Vjerujem da će do sredine iduće godine Zavod i preseliti. U ovom trenutku izrađeno je preliminarno idejno rješenje za budući projekt zgrade Zavoda za hitnu medicinu u Pakracu, nakon čega moramo ići u proceduru ugovaranja izrade projektno tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole, a s obzirom da se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija najavljuju natječaji kroz koje će se moći financirati projekti vezani uz zdravstvenu zaštitu u potpomognutim područjima, mi ćemo se na taj natječaj prijaviti – rekla je. 

Dodala je kako se na dnevnom redu nalazi točka Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana o darovanju zemljišta Gradu Pakracu, jednim dijelom zbog izgradnje zgrade Zavoda za hitnu medicinu, a drugim dijelom zbog izgradnje stambenih objekata koji će biti namijenjeni stambenom zbrinjavanju liječnika. 

Županica Jozić upoznala je vijećnike kako je nedavno prijavljen i projekt Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u Požegi, strateški projekt Plana razvoja Požeško-slavonske županije 2021. – 2027. godine.

– Prije otprilike dva tjedna podnijeli smo projektnu prijavu za izgradnju Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u Požegi. Ishođena je građevinska dozvola i završene su sve procedure vezane uz zaštitu okoliša. Mi smo kompletnu dokumentaciju predali, ono što sada slijedi je da Ministarstvo poljoprivrede, koje dodjeljuje ta sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, pregleda projektnu prijavu. Vrijednost investicije je negdje oko 15 milijuna eura, od čega bespovratno možemo dobiti 10 milijuna eura, što znači da ćemo u periodu koji je ispred nas, imati izazov s obzirom na to da ćemo trebati osigurati značajna sredstva iz proračuna županije, a s druge strane, to je projekt koji može promijeniti općenito profil poljoprivrede u Požeško-slavonskoj županiji. Vjerujem da iduće godine možemo započeti realizaciju toga projekta. Projekt se ne nalazi u proračunu za 2024. godinu jer nam još nisu odobrena sredstva, ali kad bude, onda ćemo imati slatke muke rebalansa proračuna – istaknula je.

Na pitanja daljnjih planova Županijske uprave vezanih uz rješavanja nedostatka smještaja u domovima za starije i razvoj izvaninstitucionalne skrbi upoznala je kako u narednom periodu i u tom području slijede značajna ulaganja.

– Očekuje nas izgradnja dva centra za starije osobe, jedan u Pleternici i jedan u Jakšiću čime će kapaciteti porasti za 150 mjesta. Ono što nas isto tako očekuje u budućnosti, a što je najavio i ministar Medved, je uspostava Centra za starije osobe u Pakracu, s namjerom da se u tom domu zbrinjavaju naši ratni veterani. Što se tiče izvaninstitucionalne skrbi, ona je u svakom od ovih centara osmišljena tako da našim starijim građanima, koji još uvijek imaju volju i želju živjeti u svojim kućanstvima, osiguraju usluge dnevnog ili poludnevnog boravka – obrazložila je.

Aktualni sat donio je i pitanja vezana uz linijski prijevoz Požeško-slavonske županije.

– Linijski prijevoz nije zadovoljavajući za sve građane Požeško-slavonske županije jer naši prijevoznici s obzirom na malu fluktuaciju prometa između nekih dionica voze one linije koje su komercijalne i u kojima ne ostvaruju gubitke. Jedini način da se to riješi je uvođenje javnog linijskog prijevoza. U prijedlogu proračuna za 2024. godinu nalazi se program uspostave javnog linijskog prijevoza upravo na tragu toga da broj linija bude veći. Za sklapanje ugovora o javnom linijskom prijevozu moraju biti ostvareni određeni preduvjeti i u slučaju da ne dođe do sklapanja direktnog ugovora, najavljujem da mi sljedeće godine izlazimo s novom mrežom javnog linijskog prijevoza i najavljujemo je kao natječaj na razini Europske unije – rekla je.

Vijećnici Županijske skupštine Požeško-slavonske županije usvojili su i Prijedlog Financijskog plana županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, Plan zdravstvene zaštite Požeško-slavonske županije od 2023. do 2027 . godine – prijedlog, Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Toplica Lipik – Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju te Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana o prodaji zemljišta.

Nadalje, usvojen je i Program javnih potreba u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti, prevenciji i zaštiti zdravlja te zaštiti i promicanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu, na području Požeško-slavonske županije u 2024. godini, Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana o darovanju nekretnina gradu Pakracu, Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za 2025. godinu, Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Požeško-slavonske županije za 2024. godinu te Plan djelovanja Požeško-slavonske županije u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu – Prijedlog.

Usvojene su i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2024. godini, Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima Požeško-slavonske županije za 2024. godinu, Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog i srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2024. godini, Prijedlozi Programa javnih potreba u Požeško-slavonskoj županiji za 2024. godinu u školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu te Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije.

Većinom glasova usvojene su i točke dnevnog reda koje su se odnosile na  Prijedlog Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Požeško-slavonske županije za razdoblje 2024 – 2029. godine, Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Požegi, Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za 2024. godinu, Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta mladih Požeško-slavonske županije, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Požeško-slavonske županije te Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije.

Također, mandatna komisija je na sjednici prihvatila prisegu Dinka Zime za vijećničko mjesto umjesto Zorana Krejčija.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *