Na sedmoj sjednici Gradskog vijeća Grada Kutjeva usvojeno 11 točaka dnevnog reda

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Sedma sjednica Gradskog vijeće Grada Kutjeva održana je u četvrtak, 27. siječnja 2022. godine. Pred vijećnicima se našlo 11 točaka dnevnog reda, a sve su usvojene većinom glasova.

Vijećnici su usvojili 3. izmjene i dopune programa koji su vezani uz 3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kutjeva za 2021. godinu, a to su –  Programa utroška sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, Programa utroška sredstava od naknade za nezakonito izgrađene zgrade, Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Program utroška sredstava od šumskog doprinosa, Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja objekata komunalne infrastrukture.

Pred vijećnicima se našla i Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutjeva, a vijećnici su jednoglasno usvojili i Odluku o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje tvrtki Komunalac Požega d.o.o. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Kutjevu završena je u listopadu, u prosincu je obavljen tehnički pregled i izdana uporabna dozvola. Ovom Odlukom Grad Kutjevo predao je reciklažno dvorište na upravljanje Komunalcu Požega, a početkom ožujka najavljeno je otvaranje. Svi građani na kućne adrese dobit će informativne letke o radnom vremenu i popisu otpada koji se može odlagati na reciklažnom dvorištu u Kutjevu. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta još je jedan projekt sufinanciran sredstvima Europske unije koji je Grad Kutjevo uspješno proveo.

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o gradskim porezima te dalo prethodnu suglasnost na novi Statut Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *