Obavijest o IV. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja grada Požege

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Foto: Jozo Jakovljević

Foto: Jozo Jakovljević


U tijeku je IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Požege (PPUG). Kroz postupak IV. izmjena i dopuna PPUG-a Grada Požega, a u svezi s razlozima za izmjenu i dopunu, postavljenim ciljevima i programskim polazištima treba ocijeniti opravdanost predloženih novih rješenja poglavito u smislu usklađenja pojedinačnih zahtjeva s općim javnim interesima te potencijalne posljedice koje će takvi prijedlozi imati na grad u cjelini – prenosi Grad Požega.

Izradi IV. izmjena i dopuna PPUG-a Grada Požege pristupa se radi:
– Definiranja lokacija retencija kao građevina za zaštitu od poplava na području Grada Požege prema zahtjevu Hrvatskih voda
– Usklađenja s Prostornim planom Požeško-slavonske županije
– Korekcija granica građevinskog područja naselja i građevinskih područja izdvojenih namjena izvan naselja sukladno pojedinačnim zahtjevima
– Usuglašavanja javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora odnosno vlasnika zemljišta
– Preispitivanja i ažuriranja Odredbi za provođenje
–  Izmjene granice obuhvata GUP-a Grada Požega po potrebi
– Korigiranja trasa i koridora za prometne i infrastrukturne građevine
– Usklađivanja i ažuriranja stanja ekološke mreže – Natura 2000 i drugih elemenata koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode
– Ostalih korekcija prema zahtjevima nadležnih tijela

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da svoje zahtjeve za izmjenu i dopunu PPUG-a Grada Požege pošalju putem e-mail adrese: [email protected], poštom na adresu Grad Požega, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega ili osobno u pisarnicu Grada Požege.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *