OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ: traže se ravnatelji knjižnice i razvojne agencije

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Prema oglasima na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljena su dva oglasa za ravnatelje i to:

Gradske knjižnice Požega

Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega

– Oba ravnatelja imenuju se na rok od 4 godine

Tko će biti “sretnik” ili “sretnica”, vidjet ćemo, a u nastavku donosimo koje uvjete trebaju ispuniti i koje dokumente trebaju dostaviti potencijalni kandidati:


Tako za ravnatelja/icu Gradske knjižnice Požega traže sljedeći uvjeti
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
– položen stručni knjižničarski izbor,
– najmanje 5 godina rada u knjižnici,
– stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
– poznavanje jednog stranog jezika.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
– prijedlog četverogodišnjeg plana rada,
– dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu,
– dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina koji sadržava vrstu poslova koji je kandidat obavljao (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca),
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu / e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja),
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.


Za ravnatelja/icu Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega traže se sljedeći uvjeti:
– završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, završen preddiplomski ili diplomski stručni studij ekonomskog, pravnog, društvenog, humanističkog ili tehničkog smjera,
– najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
– iskustvo u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata,
– aktivno znanje engeskog jezika.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (original dokument ili ovjerena preslika),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od tri (3) godine što se dokazuje sljedećim dokumentima (original dokumenta ili ovjerena preslika):
a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
– preporuke, izjave, članke ili druge dokumente koji potvrđuju stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
– uvjerenje o nekažnjavanju (original ili ovjerena preslika), ne starija od tri (3) mjeseca od dana objave ovog natječaja,
– dokaz o iskustvu u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata,
– dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.).


IZVOR: HZZShare on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Nedavne vijesti

Izbor urednika