Obrazloženje o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni u Požegi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


U javnosti se posljednjih dana pojavljuju neprovjereni podaci o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni u Požegi. Da bi građani bili istinito i potpuno informirani o toj temi, u nastavku donosimo točne i provjerljive podatke – prenosi Grad Požega.

Nekretnine (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni u Požegi, u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici, Grad Požega je prodavao putem javnih natječaja tijekom 2018., 2019. i prve polovice 2021. godine sukladno Odluci o uvjetima, cijeni, poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi (Službene novine Grada Požege, broj: 17/17.). Kupci nekretnina su se ugovorima o kupoprodaji obvezali na ispunjenje i izvršavanje određenih uvjeta i u određenim vremenskim rokovima (dostava projektne dokumentacije sukladno Poslovnom planu, početak izgradnje i početak obavljanja gospodarske djelatnosti). Cijena zemljišta bila je simbolična, Grad je omogućio i dodatne povoljne uvjete, a osnovna namjera bila je otvaranje novih poduzetničkih sadržaja i novo zapošljavanje. 

  1. Nekretninu k.č.br. 4274/14 u k.o. Požega, u veljači 2018. godine kupio je Josip Legac, vlasnik obrta „JAVNI PRIJEVOZ“, iz Požege za kupoprodajnu cijenu od 43.510,80 kuna (5.774,88 eura). Kupljenu nekretninu kupac je priveo svrsi sukladno svom Poslovnom planu, a nekretninu koristi za obavljanje svoje registrirane djelatnosti sukladno sklopljenom ugovoru o kupoprodaji.
  2. Nekretninu k.č.br. 4274/15 u k.o. Požega, u veljači 2018. godine kupilo je trgovačko društvo VALIS AUREA DELIKTAESE j.d.o.o., vlasnika Krunoslava Bartolovića za kupoprodajnu cijenu od 18.525,60 kuna (2.458,77 eura). Zbog nepoštivanja odredbi iz ugovora, ugovor je raskinut u ožujku godine, a na ponovljenom javnom natječaju u travnju 2021. godine predmetnu nekretninu je kupilo trgovačko društvo LUX PEK d.o.o., vlasnika Saše Lukića za kupoprodajnu cijenu od 18.011,00 kuna (2.390,47 eura). Taj ugovor o kupoprodaji Grad je raskinuo u rujnu 2023. zbog nepoštivanja odredbi ugovora od strane kupca, između Grada Požege i kupca je sklopljen sporazum o povratu zemljišta.
  3. Nekretninu k.č.br. 4482/23 u k.o. Požega, u prosincu 2018. godine kupilo je trgovačko društvo FAST HOUSE d.o.o., vlasnika Igora Kovačevića za kupoprodajnu cijenu od 35.520,00 kuna (4.714,31 eura). Za izgradnju građevinskog objekta kupac je ishodio i Građevinsku dozvolu, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000183, URBROJ: 2177/1-06-06/16-20-0010 koju je u veljači 2020. izdala Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo u Požegi, te je sukladno tome sačinjena i Obavijest o Prijavi početka građenja, KLASA: 361-03/20-07/000079, URBROJ: 2177/1-03-03/4-20-0003 u travnju 2020. godine. U zemljišne knjige kao nositelj prava vlasništva je upisan pravni sljednik kupca, trgovačko društvo LKW centar d.o.o., vlasnika Anke Šutalo. Budući da do studenog 2022. godine obveze iz ugovora nisu izvršene Grad Požega je svojom jednostranom izjavom raskinuo ugovor i protiv trgovačkog društva LKW centar d.o.o. vodio parnični postupak pred Trgovačkim sudom u Osijeku radi povrata prava vlasništva nekretnine u vlasništvo Grada Požege. U navedenom sudskom postupku donesena je presuda u korist Grada Požege.
  4. Nekretnine k.č.br. 4482/20 i k.č.br. 4482/21 u k.o. Požega, u ožujku 2019. godine kupilo je trgovačko društvo SERVIS I PRODAJA RADIĆ d.o.o., vlasnika Vjekoslava Radića za ukupnu kupoprodajnu cijenu od 65.700,00 kuna (8.719,89 eura). U studenom 2022. godine predmetni kupoprodajni ugovor je sporazumno raskinut te je u zemljišnim knjigama u tijeku provedba uknjižbe prava vlasništva u korist Grada Požege.
  5. Nekretninu k.č.br. 4482/2 u k.o. Požega, u veljači 2018. godine kupilo je trgovačko društvo METAL PRES d.o.o., vlasnika Josipa Smoljana za kupoprodajnu cijenu od 11.914,00 kn (1.581,26 eura). Ugovor je raskinut u ožujku 2021. godine zbog neispunjenja odredbi iz ugovora, a na ponovljenom javnom natječaju u travnju 2021. godine predmetnu nekretninu je kupio Antonio Čiko (ANTONIO SERVIS d.o.o.) za kupoprodajnu cijenu od 11.914,00 kuna (1.581,26 eura). Navedenu nekretninu trgovačko društvo ANTONIO SERVIS d.o.o. privodi svrsi sukladno svom Poslovnom planu, radovi su u tijeku.
  6. Nekretninu k.č.br. 4485 u k.o. Požega, u rujnu 2019. godine je kupilo trgovačko društvo PORTES d.o.o., vlasnika Jurice Matijevića za kupoprodajnu cijenu od 22.936,00 kuna (3.044,13 eura). Ugovor je u prosincu 2022. godine sporazumno raskinut, a Grad Požega je u zemljišne knjige ponovo upisan kao nositelj prava vlasništva nekretnine.
  7. Nekretnine k.č.br. 4482/22 i k.č.br. 6660/3 u k.o. Požega, u travnju 2021. godine kupio je Dino Radić za kupoprodajnu cijenu od 20.060,00 kuna (2.662,42 eura). U svibnju ove godine ugovor je jednostrano raskinut od strane Grada Požege zbog nepoštivanja odredbi ugovora od strane kupca te je pokrenut parnični postupak radi povrata prava vlasništva nekretnine Gradu Požegi.

Na početku teksta navedena Odluka o uvjetima, cijeni, poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi (Službene novine Grada Požege, broj: 17/17.) iako u svom sadržaju ima ugrađene sve zakonite i poticajne uvjete za poduzetnike i obrtnike, imala je nedostatak u reguliranju prava i obveza  u slučaju nepridržavanja i neispunjavanja Poslovnog plana, raskidi ugovora i povrat zemljišta dugo su trajali, te je stavljena izvan snage Odlukom Gradskog vijeća Grada Požege u travnju 2023. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 5/23.), a zemljišta će biti, po izmijenjenoj odluci, prodana putem javnog natječaja poduzetnicima i obrtnicima nakon uknjižbe Grada Požege kao vlasnika.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *