Održan stručni skup za vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola Požeške biskupije

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Pred početak nastavne 2022./2023. godine u Domu sv. Augustina u Velikoj, 2. rujna 2022.
u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Katehetskog ureda Požeške biskupije
održan je stručni skup za vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola Požeške biskupije. Tema
skupa bila je “Komunikacija kao temelj vjeroučiteljskog poslanja”.

Sudionicima skupa okupljenima u župnoj crkvi sv. Augustina dobrodošlicu je poželio
Marijan Pavelić, predstojnik Katehetskog ureda. Zahvalivši im na dolasku u Veliku i trudu
koji će uložiti za svoju duhovnu i stručnu izgradnju, posebno je zahvalio biskupu Antunu
Škvorčeviću što svojom prisutnošću i ovaj puta iskazao podršku vjeroučiteljima u njihovu
poslanju.

Potom se vjeroučiteljima obratio biskup Antun, koji je svoje pozdravne riječi popratio
uvjerenjem da će njihov radni susret biti uspješan, jer je s njima Isus Krist, koji je rekao:
„Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima“. Podsjetio je kako se i
ovaj skup odvija u ozračju 25. obljetnice uspostave Požeške biskupije i kazao da je on od
osobitog značenja jer vjeroučitelji imaju u mjesnoj Crkvi posebno poslanje. Pročitao je
ulomak iz Ivanova evanđelja o Nikodemu a iz Djela apostolskih o Gamalielu, dvojici
uglednih farizeja, koji predstavljaju zanimljiv primjer komunikacije, koja u svojoj cjelovitosti
treba uključivati dimenziju „odozgor“. Isus podsjeća Nikodema kako je potrebno roditi se
odozgor, a Gamaliel upozorava članove Židovskog Velikog vijeća da se trebaju kloniti osude
apostola Petra i Ivana koji naviještaju Isusa Krista i u njegovo ime ozdravljaju, jer na taj način
svode komunikaciju s njima isključivo na vlastitu horizontalnu razinu ne računajući s Bogom.
Podsjetio je kako je takav jednodimenzionalni komunikator bio i Teuda koji je za sobom
povukao 300 osoba, ali ih je zaveo svojim isključivo ljudskim vještinama i poveo u propast,
bili su svi poubijani. Slično je postupio i Juda Galilejac s pristašama, završivši jednako
neslavno. Gamaliel upozorava da valja osobitu pozornost posvetiti Božjoj komunikaciji koja
djeluje u dvojici apostola, te izbjeći da se nađu i s Bogom u ratu, jer ako je apostolsko djelo
njegovo ono će biti uspješno.

Biskup je spomenuo kako je u našu ljudsku horizontalnu komunikaciju potrebno
uključiti i komunikaciju odozgor, o kojoj je progovorio Isus Nikodemu. Kršćanstvo, naime,
nije religija, nego vjera, utemeljena na Božjoj Objavi, na onome što dolazi odozgor. Uvjerava
nas Poslanica Hebrejima da je Bog govorio ocima po prorocima i da nam je konačno
progovorio u Sinu. Biskup je istaknuo kako suvremeni digitalni komunikacijski sustavi imaju
veliko značenje i za naše navjestiteljsko poslanje, ali da svoju stručnost ne bismo smjeli svesti
na vještine koje nam navedeni sustavi omogućuju, i ne vjerovati više njima nego li Sinu,
komunikaciji odozgor.

Još je biskup podsjetio na dramu današnjega svijeta koji umnaža
horizontalne komunikacije omogućene digitalnim sredstvima, ali da one u velikoj mjeri
zaglušuju komunikaciju s Bogom. A ona je vjera, očitovana u molitvi, koja je prije svega
osluškivanje Boga kao prvi korak kojim se stupa u komunikaciju odozgor. Nije to pitanje
ušiju, nego sposobnosti srca, ustvrdio je biskup, rekavši kako na to upućuje i Isus kad
Nikodemu kaže da se mora nanovo roditi odozgor vodom i Duhom Svetim. Rađanje je uvijek
događaj po drugome.

Ustvrdio je da se komunikacija s Bogom i rađanje odozgor ostvaruje na
najdublji način u krštenju a trajno se obnavlja i usavršuje kroz molitvu. Po svom krsnom
pozivu i poslanju ušli smo u proces trajnog rađanja od Boga, uključeni u dinamizam Božjeg
života koji primamo po Isusu Kristu. Ne ostvaruje li se u nama Božji naum u Isusu Kristu,
osuđeni smo na kratkoročnost, upozorio je biskup. U tom pogledu najbolji komunikator je
Isus Krist, kojeg nam valja slijediti. Na takav komunikacijski postupak snažno nas potiče i sv.
Pavao kad kaže Kološanima: „Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite ono što je gore, gdje Krist
sjedi s desna Ocu, za nebeskim težite“. Biskup je istaknuo vjeroučiteljima kako se raduje zbog
ovog njihova stručnog skupa, jer započinje molitvom, komunikacijom odozgor. Molitva
osluškivanja nije dosadna, ona je stanje srca koje diše s Bogom, duha koji se uzdiže Bogu, na
kojem se temelji naše ljudsko dostojanstvo. Biskup je na kraju pozdravio višu savjetnicu za
vjeronauk pri Agenciji za odgoj i obrazovanje Ankicu Mlinarić, zahvalivši joj za sve ono što
čini s obzirom na trajnu stručnu izobrazbu vjeroučitelja, uključujući pri tom i duhovnu
dimenziju kao bitnu sastavnicu njihove stručnosti.

Nakon molitve koja je uslijedila, vjeroučitelje i predavače pozdravila je viša savjetnica
Ankica Mlinarić, predstavivši tijek skupa i poželjevši im ugodan i plodonosan rad te aktivno
sudjelovanje, napose u pedagoškim radionicama.

Prvo izlaganje na temu „Metode uspješne komunikacije u odgojno-obrazovnom
procesu“ održao je predstojnik Marijan Pavelić. U uvodnom dijelu izlaganja prikazao je
različite pristupe samom definiranju komunikacije predstavivši pritom vrste i oblike
interakcije odnosno komuniciranja. Potom je progovorio o psihološkim i pedagoškim
aspektima komunikacije koje je nastojao potkrijepiti brojnim primjerima i konkretnim
savjetima vjeroučiteljima za rad u nastavi. Pri kraju svoga izlaganja predstojnik Pavelić je
predstavio izazove za komunikaciju u odgojno-obrazovnom okruženju te se pritom osvrnuo
na različite relacije odnosa – između vjeroučitelja i učenika, ali i komunikaciju s drugim
djelatnicima te roditeljima, i zaključno naglasio važnost empatičkog slušanja i govora kojim
se izražava stav uvažavanja druge osobe.

Uslijedila je potom pedagoška radionica na temu „Asertivna komunikacija u odgoju i
obrazovanju“ koju su osmisli Vesna Hodak, Ankica Mlinarić, Patricija Brdar, Marijan Pavelić
i Krunoslav Siroglavić. Radionicu u kojoj su vjeroučitelji sudjelovali podijeljeni u manje
skupine, vodili su vjeroučitelji: Dragana Akšamović, Andrijana Petrović, Neda Mujić, Ksenija
Savi, Ivica Lalić, Ana-Marija Biršić Glibo, Anto i Katarina Zubak, Ljerka Furić, Zvonimir
Zelenika, Ivana Turuk, Jadranka Jandričić Arić i Mirta Rilko.

Poslije ručka i kraćeg odmora drugo i ujedno posljednje izlaganje na temu „Isus –
komunikator” održao je Krunoslav Siroglavić, svećenik i vjeroučitelj u Katoličkoj klasičnoj
gimnaziji s pravom javnosti u Virovitici. Uvodeći u svoje izlaganje istaknuo je kako je Bog
prvi inicirao komunikaciju s ljudima te prikazao način i tijek kojim je to učinio pružajući tako
čovjeku mogućnost za komunikaciju s njime, ali i s drugim ljudima. Ponovivši osnovne
karakteristike već spomenutog pojma „asertivnost“ predavač Siroglavić je predstavio Isusa
kao primjer izvrsnog komunikatora, što je sudionicima približio kroz primjere njegova odnosa
s drugima, odnosno njegove asertivnosti u komunikaciji sa svakim čovjekom.

Na temelju iznesenoga, na koncu je pokušao odgovoriti na pitanje „kako nas Isus uči komunicirati“ te što
je potrebno, po uzoru na njega, izbjegavati u našoj komunikaciji s ljudima. Zaključio je kako
je u našim osobnim poteškoćama (komunikacijskim, društvenim, apostolskim) potrebno
dopustiti Isusu da nas dotakne i izliječi da bi se u nama ponovno otvorili svi komunikacijski
putevi jer kvalitetan međusoban odnos nije isključivo pitanje komunikacijskih vještina, nego
stavljanja u dubok odnos s vlastitim unutarnjim svijetom odnosno s Bogom i njegovom
Riječju.
Stručni skup je završio evaluacijom, odnosno vrednovanjem skupa od strane
vjeroučitelja koji su pritom imali priliku osvrnuti se na sadržaj izlaganja i radionice te
postaviti pitanje te se i na taj način aktivno i praktično uključiti u temu stručnog skupa.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *