Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Gradski vijećnici Grada Požege održali su danas svoju 9. sjednicu. Raspravljalo se o prijedlogu Programa o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu. Predloženim izmjenama mijenja se i dopunjuje Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu na način da se mijenja popis manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Grada Požege.

Većinom glasova usvojen je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o. Naime, zbog povećanja opsega poslova, dotrajalosti postojećih vozila kojima se obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, te zadržavanja tekuće likvidnosti, Uprava Društva predložila je nabavu vozila za miješani komunalni otpad putem financijskog leasinga. Društvo je pokrenulo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, javno otvaranje pristiglih ponuda provedeno je dana 25. siječnja 2022, za navedeni predmet nabave pristigla je jedna ponuda od Erste&Steiermarkische s-leasing d.o.o. s iznosom ponude bez PDV-a 218.097,86 EUR, a ukupna cijena ponude s PDV-om 270.092,86 EUR. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iskazana u eurima iznosila je 219.420,47 EUR, što je po srednjem tečaju EUR HNB na dan 16. prosinca 2021. iznosilo 1.650.000,00 kn. Odluka koju je podrobnije pojasnio sam direktor tvrtke Komunalac Požega d.o.o. Domagoj Lovrić, usvojena je većinom glasova vijećnika.

Većinom glasova usvojena je Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Požege. Naime, Ministarstvo pravosuđa i uprave RH u Uputi od 14. siječnja 2022. godine koja je zaprimljena u gradskoj upravi 1. veljače 2022. godine, u odnosu na Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege nalaže uklanjanje uočenih nedostataka. Na osnovu navedene Upute korigirani su koeficijenti samo za pojedina radna mjesta, a kako je izvorni tekst važeće Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege iz 2018. godine imao do sada tri izmjene predložen je cjeloviti tekst Odluke.

– S obzirom da je prošli puta nakon sjednice ova tema iskorištena da se usklađivanje s odlukama državnih tijela proglasi povećanjem plaća, ovaj puta vas molim da to ne radite, nije korektno. Na nekim mjestima došlo je do nepoštivanja Uredbe u njezinim temeljnim dijelovima, odnosno imamo par slučajeva gdje se to dogodilo. Dakle, ovo nije povećanje plaća nego usklađivanje s Uredbom po naredbi Ministarstva uprave. – pojasnio je gradonačelnik dr.sc. Glavić.

Na dnevnom redu našao se i Prijedlog Zaključka za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za prigradska naselja Grada Požege koji je jednoglasno usvojen, a jednoglasno je usvojen i Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Požege. Točnije, radi bolje organizacije, održavanje nerazvrstanih cesta – sanacije asfaltnih površina, vertikalna signalizacija nerazvrstanih cesta, osim bivših ŽUC- ovih cesta koje se na temelju Odluke povjeravaju pravnim ili fizičkim osobama, ovom izmjenom Odluke može se povjeriti pravnim ili fizičkim osobama registriranim za obavljanje navedenih djelatnosti, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Izvor: Grad Požega

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Nedavne vijesti

Izbor urednika