Održana redovna planska sjednica Skupštine Požeškog športskog saveza

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


POŽEGA – U prostorijama Hrvatske gospodarske komore večeras je održana redovna izvještajna sjednica Skupštine Požeškog športskog saveza. Na dnevnom redu bilo je ukupno 12 točaka, a sjednicu je u 19,00 sati otvorio i vodio predsjednik Požeškog športskog saveza Nino Abramović koji je pozdravio sve nazočne sportske djelatnike koji su bili delegati ispred svojih udruga te im se zahvalio na dolasku – prenosi Požeški športski savez.

Na sjednicu se odazvalo 48 članova Skupštine od ukupno 72 udruge članice Saveza. Nakon što je izabrano radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, zapisničar i ovjerovitelji zapisnika usvojeno je i izvješće verifikacijske komisije te je verificirano 11 zamjenskih članova Skupštine.

Pod točkom 5. je usvojen zapisnik sa prošle, redovne izvještajne sjednice Skupštine koja je održana 14. lipnja 2022.

Pod točkom 6. je iz članstva izbrisano Gimnastičko društvo Sokol, ali je odmah jednoglasno primljeno u članstvo novoosnovano Gimnastičko društvo Sokol. Situaciju oko brisanja GD Sokol iz državnog registra udruga objasnio je glavni tajnik Željko Mitrović. Iz registra udruga GD Sokol je izbrisan u rujnu ove godine zbog manjeg duga, a Savez nije bio upoznat s tim dugom jer bi se sigurno našlo načina da se to podmiri. Zbog bogate tradicije gimnastike u gradu Požegi te zbog velikog broja djece u školi gimnastike odmah se prišlo osnivanju nove udruge koja je sada primljena u članstvo.

Nova udruga nema pravo na punopravno financiranje naredne dvije godine jer je tako predviđeno Statutom Saveza ali je tajnik Mitrović naglasio da GD Sokol ni do sada nije dobivao nekakva prevelika sredstva i da se radi o 20 000 kuna godišnje. Udruga se financira većinom od članarina, ali će im se sigurno pomoći i u određenim projektima kako bi prebrodili prve dvije godine rada. 

Novoosnovanu udrugu skupštinarima je predstavio predsjednik Gimnastičkog društva Sokol Domagoj Vujnović koji je istakao da društvo ima stotinjak djece koja se bave gimnastikom te da je on i kao roditelj djeteta koje trenira gimnastiku izravno zainteresiran da ova udruga normalno funkcionira.

Pod točkom 7. izvješće je podnio predsjednik Požeškog športskog saveza Nino Abramović. Naglasio je da oko milijun kuna i dalje iz Proračuna Saveza ide na podmirenje troškova sudaca, kotizacija i prijevoza čime se olakšava rad udrugama, a što djelatnicima Saveza predstavlja dosta posla. I ove godine se kroz projekte Hrvatskog olimpijskog odbora dobilo 150 000 kuna, a za Školu plivanja koja je organizirana na najbolji mogući način za ukupno 560 polaznika dobilo se 90 000 kuna.

Odrađeni su još neki važni projekti u ovoj godini. Oko 200 000 kuna uloženo je u uređenje Gradske kuglane, u poboljšanje staza, razdvajanje brojila kako bi se uštedjela sredstva, tamo od ove sezone djeluje i prvoligaški klub. 

Proveden je natječaj i izabran je izvođač za promjenu rasvjete u Sportskoj dvorani Tomislav Pirc, gdje će se u siječnju 2023., nakon završetka Božićnog malonogometnog turnira u svim prostorima dvorana postaviti led rasvjeta. Tijekom naredne godine također je u planu i zamjena parketa u dvorani. 

Dovršen je i projekt postavljanja igrališta s umjetnom travom na pomoćnom terenu Nogometnog kluba Slavonija. Ta je investicija bila oko 2 milijuna kuna ukupno. Radi se o donaciji Hrvatskog nogometnog saveza dok je pripremne radove financirao Grad Požega. Također je postavljena i nova rasvjeta i zaštitne mreže iza golova. 

Ulagano je i na igralištu Nogometnog kluba Požega gdje je postavljena nova montažna tribina i električni semafor, a uređene su i svlačionice gdje je promijenjen sustav grijanja. Predsjednik je naglasio da se moglo vidjeti i nedavno u Kataru što donosi ulaganje u nogomet te se nada da će ulaganje u uvjete u budućnosti donijeti i nekog reprezentativca iz Požege. 

Na kraju svog izvješća predsjednik Abramović se zahvalio članovima Izvršnog odbora PŠS-a koji su u 2022. godini održali 10 sastanaka i na svakom su imali potreban kvorum. Također se zahvalio djelatnicima Saveza jer su bili na stalnom raspolaganju svim udrugama. 

Pod točkom 8. donesene su manje izmjene u Pravilniku o stipendiranju vrhunskih sportaša, a koje je obrazložio glavni tajnik Željko Mitrović. Naknade će od sada biti iskazane u eurima. Pravilnik je nakon toga jednoglasno usvojen. 

Točke 9. i 10., prijedlog Programa rada za 2023. te Prijedlog Financijskog plana za 2023. i prijedlog Raspodjele udrugama za 2023. godinu obrazložio je glavni tajnik Željko Mitrović. 

Kod programa rada naglasio je određene promjene kod zdravstvene zaštite sportaša a koje se događaju na nivou države jer će od sada svaki Nacionalni savez za sebe određivati opseg pregleda kao i vrijeme koliko će taj pregled vrijediti. Do sada je liječnički pregled vrijedio 6 mjeseci. Rekao je da je Savez preuzeo 8 od 14 djelatnika Sportske ustanove Javni objekti Požega koja je ugašena početkom godine.

Što se tiče izgradnje tribine na igralištu Nogometnog kluba Slavonija dobio je informacije da će do travnja 2023. biti gotov projekt i uvjeren je da će Slavonija 2024 godine igrati ponovno na svom Stadionu, a do tada će igrati na igralištu NK Požega gdje su stvoreni potrebni uvjeti. Nova tribina na Slavoniji bi trebala imati 500 sjedećih mjesta, a na krovu bi bili solarni paneli. Nogometni klubovi Slavonija i Požega imaju 500 djece i kada se tome dodaju još i Vidovci i Mihaljevci to je još više te smatra da je nogomet 50 posto sporta. 

Na Gradskoj kuglani je ostalo samo još da se urede 5. i 6. staza, nedavno su razdvojeni grijanje i struja od ugostiteljskog objekta. Tajnik se zahvalio Nogometnim klubovima iz Vidovaca, Mihaljevaca, Golobrdaca i Stare Lipe koji sami održavaju svoja igrališta. Tu su u podređenom položaju u odnosu na Požegu i Slavoniju, ali Savez sudjeluje sa podmirenjem materijalnih troškova na objektima, servisiranju kosilica i svemu ostalom. Pohvalio je ljude iz Nogometnog kluba Dinamo Vidovci za koje smatra da rade Sizifov posao jer se stalno bore s poplavama na svom igralištu i sportskom objektu.

Kao najveći problem istakao je Gradski bazen koji se iako je izgrađen 2016. godine nalazi u lošem stanju te je dodao da je bilo manje problema sa starim bazenom kojim je Savez godinama upravljao a bio je napravljen davne 1953. godine. Naglasio je da Savez danas lakše održava Gimnastičku dvoranu Sokol koja je građena 1939. i 1940 nego novi bazen iz 2016., a koji iziskuje enormno mnogo financijskih sredstava i fizičkog rada djelatnika Saveza. Filteri su se na bazenu morali ovog ljeta prati svakog dana. Također je istakao dobru suradnju s Gradom oko problema s bazenom.

Smatra i da Požeški športski savez ne može biti nezadovoljan suradnjom s Gradom Požega oko bilo čega jer sve što je dogovoreno je i odrađeno. Nada se da će se konačno odrediti i lokacija za novi Atletski stadion kako bi se i taj problem počeo konačno rješavati. 

Što se tiče sportskih škola naglasio je da se one provode i dalje zahvaljujući ljudima iz klubova iako je bilo inicijativa iz Saveza da se to prepusti profesionalcima i da se osiguraju sredstva za trenere. Dodao je i da su se sportske manifestacije u 2022. ponovno pokrenule nakon što je zbog pandemije sve bilo stalo 2020. i 2021. Sportske igre mladih također bi se ponovno trebale vratiti pod okrilje Saveza. Kvalitetni sport i dalje će se financirati u dogovoru s Gradom. 

Tajnik je upoznao skupštinare da je u Savezu nakon gašenja Gimnastičkog društva Sokol bila interna revizija Grada Požege koja je dala pozitivno mišljenje o radu Saveza. Novost je da će Grad Požega sklopiti ugovor o financiranju sa Požeškim športskim savezom, a Savez će također sa svakom udrugom sklopiti takav ugovor. 

Čak 11 udruga članica Saveza ostalo je bez financiranja u 2023. godini jer nisu na vrijeme predale potrebne materijale i izvješća o radu u 2022. godini. U dogovoru s Gradom osigurat će se i prijevoz sportaša u 2023. godini. 

Tajnik je naglasio i problem dvoranskog prostora. Savez plaća Cesarićevoj školi termine za treninge mlađih kategorija gradskih nogometnih klubova iako je Grad izgradio tu sportsku dvoranu. Nada se da će se stanje poboljšati izgradnjom sportske dvorane požeškog Velučilišta, a pogotovo dvoranom Gimnazije čija je izgradnja ponovno aktualizirana. Dodao je i da tenisači godinama preko zime rade pod balonom što nije primjereno. 

Nakon prijedloga programa rada tajnik Mitrović iznio je i prijedlog financijskog plana kao i prijedog raspodjele udrugama. Ukupni plan prihoda Saveza za 2023. je 1.017.120,72 eura  (7.663.496,07 kuna), a planirani rashodi su 1.012.937,33 eura (7.631.976,33 kune).

Pod točkom 11. je nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali Zdenko Oroz (Karate do klub Požega), Hrvoje Bakić (Kuglački klub Ina) i Višeslav Turković (Hrvatsko planinarsko društvo Gojzerica) jednoglasno usvojen Program rada, Financijski plan i Raspodjela udrugama za 2023. godinu. 

Pod točkom 12 – različito nije bilo nikakvih dodatnih pitanja pa je Skupština završila s radom u 20,10 sati. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *