Održana sjednica Županijske skupštine Požeško-slavonske županije

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

U Velikoj županijskoj vijećnici, na samom početku 5. sjednice Županijske skupštine Požeško-slavonske županije, predsjednik Vinko Kasana pozdravio je nazočne vijećnike i županicu Antoniju Jozić sa suradnicima, te nakon prozivanja i utvrđivanja nazočnosti vijećnika, utvrđeno je da je nazočna potrebna većina vijećnika za pravovaljano odlučivanje o pitanjima iz nadležnosti Županijske skupštine.

Na aktualnom satu vijećnici su postavili pitanja županici Jozić, a odnosila su se na poboljšanje linijskog prometa Pakrac-Lipik-Požega, obnovu pruge Čaglin-Našice i imovinu požeškog Veleučilišta na što je županica odgovorila da obnova pruge ide u planove, a da će javni linijski prijevoz biti jedna od tema sastanka s predsjednikom Vlade RH koji se održava u utorak u Bjelovaru sa županima, predstavnicima Udruge gradova u RH i Hrvatske zajednice općina. „Na zadnjem sastanku s ministrom Butkovićem iznesen je podatak da obnova pruge Čaglin-Našice ide u planove te da će se u 2022. godini započeti s njezinom obnovom, a s obzirom da novi višegodišnji financijski okvir i Nacionalni plan oporavka i otpornosti predviđa značajna ulaganja u željezničku infrastrukturu pretpostavljam da će izvor financiranja biti iz EU fondova.“ – rekla je županica.

Prva točka dnevnog reda bila je prijedlog – II. Izmjena i dopuna proračuna Požeško-slavonske županije za 2021.godinu, a županica Jozić objasnila je kako se radi o 40 milijuna kuna koje smo primili kao pomoć Vlade RH za sanaciju šteta nakon bujičnih poplava i tuče koje su nas zadesile u lipnju, 20 milijuna kuna koja se odnose na isplatu poljoprivrednicima, te 20 milijuna kuna koje su isplaćene građanima za sanaciju stambenih objekata. „Ono drugo što se značajno mijenja, to su projekti koji nisu realizirani u onim željenim iznosima u kojima su trebali biti realizirani, Regionalni centar Panonica i projekti koje je planiralo zdravstvo, te smo projekte skinuli s proračuna s obzirom na to da se neće realizirati do kraja godine. Tako smo na neki način izbalansirali proračun da do kraja godine izvršavamo po novom prijedlogu.“ – rekla je županica Jozić.

Druga točka dnevnoga reda bila je Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027. godine koji je izričito važan za prilagodbu županije svim izazovima u globaliziranom svijetu koji se sve brže mijenja te za iskorištavanje svih njenih potencijala, a kako bi mogla uskladiti napore svih javnih politika, Požeško-slavonska županija treba imati jasnu viziju svog budućeg razvoja i definirati ciljeve koje želi postići do 2027. godine. Ovim Planom određeni su glavni prioriteti i ciljevi razvoja županije iz kojih su proizašle mjere i projekti koji će svojom realizacijom doprinijeti ostvarenju postavljene vizije te na temelju kojega će sredstva iz fondova Europske unije moći biti dodijeljena za razvoj županije. „Ovo je tema koja je izuzetno iscrpna. Smatram da naglasak trebamo staviti na strateške projekte koji su planirani i mislim da je to najzanimljiviji dio Plana razvoja uz analizu stanja i ciljeve koje želimo ostvariti kroz mjere i pokazatelje.“ – istaknula je županica.

Nadalje, županijski vijećnici većinom glasova usvojili su i Proračun Požeško-slavonske županije za 2022. godinu koji iznosi 772 milijuna kuna i projekciju za 2023. i 2024. godinu, kao i prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2022. godinu., a županica Jozić istaknula je kako se neke stvari mijenjaju u odnosu na proračun kakav je bio prije, uzevši u obzir da je naša Županija još uvijek opterećena financijskim problemima koji proizlaze iz malo dalje prošlosti. „Kada rasporedite raspoložive prihode na rashode, ostane vrlo malo sredstava koja možemo usmjeravati i  raditi neka poboljšanja. Dobro smo proanalizirali rashode proračuna u 2021. godini i mislim da samo kroz ovaj dio razdjela tajništva, kad su nam rashodi bili na razini ove godine 12.400.000 kuna, smanjili smo ih na 8 milijuna kuna i već se tu vidi određeni pomak. U proračunu su svi projekti za koje su ostvarena sredstva iz Europskih fondova, a tu prvenstveno mislim na asistente u nastavi, Obrok za pet te puno drugih projekata.” – rekla je županica te istaknula kako najveći udio u Proračunu za 2022. godinu i u projekcijama imaju programi i aktivnosti iz prioriteta Plana razvoja koji se odnose na povećanje kvalitete života.

„Obzirom na činjenicu da je 90% našeg proračuna zakonski zadano, uloženi su znatni napori da se što više sredstava uloži u razvoj konkurentnog gospodarstva. U 2022. godini udio takvih aktivnosti u raspoloživim sredstvima je 6,3%, a na razini projekcije se povećava gotovo 10%. Idemo s pripremom odmah one dokumentacije za koju znamo da će se raspisivati natječaji iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i višegodišnjeg financijskog okvira u sljedećoj godini, a to su projekti vezani za turizam, kulturnu baštinu, energetsku obnovu zgrada koje su zaštićena kulturna dobra i najveći od njih je resor obrazovanja odnosno uvođenje jednosmjenskog rada u osnovne škole kojima je Županija osnivač. Mislim da je bitno za reći da smo u 2021. godinu ušli s viškom prihoda, a isto tako ćemo u 2022. ući s viškom prihoda, tako da ćemo prvi rebalans ovog proračuna imati već u ožujku.“ – dodala je županica Jozić.

Ostale točke dnevnog reda bile su: Prijedlozi Programa javnih potreba u Požeško-slavonskoj županiji za 2022. godinu u  kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, djelatnosti socijalne, zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te zaštite i promicanja vrijednosti i istine o Domovinskom ratu, Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu, Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za  financiranje političkih stranaka razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za razdoblje od 18.06. do 31.12. 2021. godine, Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za 2022. godinu, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Županijske skupštine i njezinih  radnih tijela, Prijedlog Odluke o ustrojstvu upravnih tijela, Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za 2023. godinu, Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Ivani Botički, dr. med. dent. spec. oralne kirurgije, Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Ani Bogović Lucić, dr. med. dent. spec. ortodoncije, Prijedlozi Rješenja  o imenovanju sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slav. Brodu, Stalna služba u Požegi, Prijedlog Rješenja o razrješenju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Požeško-slavonske županije, te Prijedlog rješenja o Imenovanje mrtvozornika za područje Požeško-slavonske županije.

„Obzirom da želim učinkovitu upravu predložila sam novo ustrojstvo upravnih tijela. Upravni odjel za gospodarstvo razdvaja se na dva – upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša te upravni odjel za gospodarstvo. Isto tako upravni odjel za društvene djelatnosti razdvajamo na upravni odjel za obrazovanje, sport i kulturu te upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje. Razlog tome su brojni strateški projekti koji se planiraju, prvenstveno tu mislim na jednosmjenski rad u školama te strateške projekte u gospodarstvu – navodnjavanje, izgradnju hladnjače, prometnu povezanost i dr. S ciljem da županijska uprava ipak ostane u manjim okvirima ukida se ured župana i pripajamo se dosadašnjem tajništvu koji postaje upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine. Trenutni pročelnici nastavljaju obavljati svoje poslove kao privremeni pročelnici, sukladno odluci, a natječaj za mjesta pročelnika će se raspisati u roku 90 dana. Nakon stupanja na snagu ove odluke imam rok od 60 dana za novu sistematizaciju.“ – objasnila je županica Jozić. Vijećnik Samardžija pitao je znači li to povećanje broja radnih mjesta u županiji na što je županica objasnila da ne planira povećanje broja zaposlenih obzirom da županija za plaće djelatnika ne može trošiti više od 20% proračuna te da joj je krajnji cilj učinkovita javna uprava u okviru zakonskih odredbi vezano za izdvajanja za plaće.

Na samom kraju zadnje sjednice Županijske skupštine u ovoj godini županica Jozić i predsjednik Kasana poželjeli su svim uvaženim vijećnicima sretan i blagoslovljen Božić uz obilje mira, blagoslova i zajedništva te da nova 2022. godina donese puno rada i ostvarenja svih planiranih projekata za boljitak naše županije.

Izvor: PSŽ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *