POŽEGA Statistički podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za prosinac 2023.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Krajem prosinca 2023. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega registrirano je2.412 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec,nezaposlenih je više za 2,7% ili 63 osobe, a na međugodišnjoj razini (prosinac 2023./prosinac 2022.)  nezaposlenih je više za 8,0% ili 179 osoba.

Nezaposleni prema spolu

U ukupnom broju nezaposlenih, žene čine 61,9% (1.494 osobe), a muškarci 38,1% (918 osoba). U odnosu na prethodni mjesec, udio nezaposlenih žena je manji, a muškaraca veći za 1,0 postotni bod a u prosincu 2022. udio žena je bio veći a muškaraca manji za 3,2 postotna boda.Najveći udio žena u ukupnom broju nezaposlenih je na području grada Pleternica (66,0%), a najmanji u Kaptolu i Lipiku (59,5%). 

Nezaposleni prema dobi

U odnosu na studeni, broj nezaposlenih mladih osoba (15 do 29 godina) veći je za 3,9%,  osoba srednje dobi (30 do 49 godina) za 1,5% te osoba starije dobi (preko 50 godina) za 2,8%. Na međugodišnjoj razini (prosinac 2023./prosinac 2022.), povećan je broj nezaposlenih mladih osoba za 1,2%, broj osoba srednje dobi za 3,9% i osoba starije dobi za 21,7%. 

strukturi nezaposlenih, osobe mlađe dobi čine 31,7%, osobe srednje dobi 36,5% te starije osobe 31,8%. Uodnosu na prosinac 2022. godine, udio nezaposlenih mladih osoba manji je za 2,1 postotni bod i udio osoba srednje dobi za 1,5 postotnih bodova dok je osoba starije dobi veći za 3,6 postotnih bodova.

Nezaposleni prema razini obrazovanja

Najviše nezaposlenih osoba ima završeno srednjoškolsko obrazovanje 64,4% (36,5% s trogodišnjom te 27,9% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe bez obrazovanja čine 6,0%, osobe sa završenom osnovnom školom čine 19,3% a osobe više i visoke razine obrazovanja10,3% ukupnog broja nezaposlenih. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih osoba bez škole i s nezavršenom osnovnom školom smanjen je za 1,4% te osoba s visokom razinom obrazovanja za 0,4%, dok se povećao broj osoba s osnovnom školom za 5,2% i broj osoba sa srednjom školom za 2,8%.

Struktura nezaposlenih po gradovima i općinama Požeško-slavonske županije

U prosincu 2023. je u odnosu na studeni, broj nezaposlenih smanjen u tri jedinice lokalne uprave a u sedam jedinica lokalne uprave broj nezaposlenih je povećan. Najveće povećanje broja nezaposlenih zabilježeno je u Lipiku (6,8%). Na međugodišnjoj razini (prosinac 2023./prosinac 2022.), evidentirana nezaposlenost manja je u jednoj, jednaka u jednoj a veća u osam jedinica lokalne uprave. Najveće međugodišnje smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je u Velikoj (8,1%).

Stopa nezaposlenosti u Požeško-slavonskoj županiji u prosincu 2023.

​Krajem prosinca 2023. u Požeško-slavonskoj županiji bilo je 22.330 aktivnih osoba (19.918 osiguranika u evidenciji HZMO-a i 2.412 nezaposlenih osoba u evidenciji HZZ-a) što je 109 osoba manje nego krajem studenog. Stopa nezaposlenosti iznosila je 10,8% i veća je u odnosu na prethodni mjesec za 0,3 postotna boda.

Na međugodišnjoj razini (prosinac 2023./prosinac 2022.), zaposlenih je manje za 64 osobe ili 0,3%, nezaposlenih je više za 179 osoba ili 8%, a stopa nezaposlenosti je veća za 0,7 postotnih bodova (10,1% u prosincu 2022. godine).

PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM PROSINCA 2023.  

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom prosinca iz evidencije nezaposlenih izašlo 206 osoba. Od tog broja, 133 osobe zaposlene su temeljem radnog odnosa, 18 osoba izašlo je iz evidencije temeljem drugih poslovnih aktivnosti: registriranje obrta (9) i ostvarivanje mjesečnog primitka, odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti (9). Iz evidencije je brisano 55 nezaposlenih osoba zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).

Od 133 osobe koje su zaposlene, 95 je zaposleno na području Područnog ureda Požega, 29 na području Republike Hrvatske, a 9 osoba zaposleno je u inozemstvu.

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnog odnosa najčešće je realizirano u sljedećim djelatnostima:• Prerađivačka industrija – 32 osobe ili 24,1%• Trgovina na veliko i malo – 18 osoba – 13,5%• Pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 18osoba – 13,5%• Obrazovanje – 11 osoba – 8,3%.

U prosincu je zaposleno više žena (132) u odnosu na muškarce (114), 52,6% zaposlenih su osobe mlađe dobi od 15-29 godina a najviše zaposlenih ima završenu srednju školu u trajanju od 4  godine (36,8%) i u trajanju od 3 godine (33,8%). Promatramo li prosječnu stopu zapošljavanja unazad godinu dana (siječanj 2023. – prosinac 2023.), najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe s visokom razinom obrazovanja (60,0%) a najnižu osobe bez škole (23,1%). Isto tako, najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe u dobi od 25-29 godina (53,9%) a najnižu osobe u dobi preko 60 godina (19,9%).

Iz evidencije Zavoda, u prosincu je najviše zaposleno prodavača (15), radnika na proizvodnoj liniji (12), konobara (12) i čistača (11).

Tijekom prosinca, poslodavci su Područnom uredu Požega prijavili 198 slobodnih radnih mjesta a najtraženija zanimanja su bila: njegovatelj starijih i nemoćnih osoba(18), konobar (11), radnik na proizvodnoj liniji (10), ekonomist (10) te prodavač (5). 

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom prosinca u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 269 osoba ili 19,5% manje u odnosu na prethodni mjesec te jednako kao u prosincu 2022. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa – 213 osoba, što je 18,7% manje u odnosu na prethodni mjesec i 3,6% manje nego u prosincu 2022. Iz neaktivnosti su u evidenciju ušle 54 osobe, a iz redovnog školovanja 2 osobe. S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, najviše je osoba izravno iz radnog odnosa došlo iz sljedećih djelatnosti:• Prerađivačka industrija – 52 osobe ili 24,4%• Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 28 osoba ili 13,1%• Građevinarstvo – 23 osobe ili 10,8%.

KORISNICI NOVČANE NAKNADE ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI 

U prosincu su 474 nezaposlene osobe ili 19,7% ukupnog broja nezaposlenih, koristile novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade veći je u odnosu na kraj studenog za 1,5%, a u odnosu na prosinac 2022. broj korisnika je manji za 54 osobe ili 10,2%.

Prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je466,97 eura.

AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Krajem prosinca je 670 osoba koristilo neku od mjera aktivne politike zapošljavanja prema sljedećim programima: • Potpore za zapošljavanje – 248 osoba (37,1%)• Potpore za samozapošljavanje – 189 osoba (28,3%)• Obrazovanje nezaposlenih – 217 osoba (32,4%)• Javni radovi – 15 osoba (2,27%).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *