Pozivamo građane na uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja o započinjanju postupka evidentiranja cesta

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp


Pozivamo građane koji su nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste ”ĆOSINE LAZE NC290” u naselju ĆOSINE LAZE na k.č.br. 677 i dr., K.O.. ĆOSINE LAZE, ”KOMUŠINA NC290” u naselju KOMUŠINA na k.č.br. 205 i dr., K.O. KOMUŠINA, ”VASINE LAZE NC5” u naselju VASINE LAZE k.č.br. 682 i dr., K.O. ĆOSINE LAZE, ”VASINE LAZE NC208” na k.č.br. 677 i dr. u naselju VASINE LAZE, K.O. ĆOSINE LAZE, i ”VASINE LAZE NC319” na k.č.br. 677 i dr.u naselju VASINE LAZE, K.O. ĆOSINE LAZE, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 26.03.2024. godine od 8.00 do 10.00 u zgradi Grada Požega, Požega, Trg Sv. Trojstva 1 – prenosi Grad Požega.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)