Prestanak mjera COVID-19 u Općoj županijskoj bolnici Požega

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Nošenje zaštitnih maski je opcionalno i preporuča se u medicinskoj skrbi s visoko rizičnim i zaraznim pacijentima, a o čemu će, u skladu s pojedinačnom situacijom, Preporuku donijeti Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Opće županijske bolnice Požega.

PCR COV-19 testovi ukidaju se kao vanjska usluga te njihovu primjenu nadalje indicira isključivo infektolog u klinički opravdanim slučajevima.

Ukidaju se administrativne mjere testiranja za Opću županijsku bolnicu Požega i druge ustanove za dijagnostičko-terapijske postupke, operativne programe i hospitalizacije.

Ukida sustavno testiranje brzim antigenskim testovima, iste se preporuča koristiti u klinički opravdanim indikacijama.

Ukidaju se ograničavajuće mjere prilikom posjeta bolesnicima i prisustva pratnji na porodu.

Obvezne su zaštitne maske za pratnje pri porodu te posjete u jedinici intenzivnog liječenja.

Ova Odluka stupa na snagu dana 15. svibnja 2023. godine i vrijedi do opoziva.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju važiti sve prethodne Odluke donesene za vrijeme trajanja epidemije bolest COVID 19, a koje se odnose na epidemiološke mjere u Općoj županijskoj bolnici Požega.

Odluku potpisuje ravnatelj Opće županijske bolnice Požega dr.sc. Ivan Vukoja.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *