Priopćenje Kluba vijećnika SDP-a Gradskog vijeća Grada Požege

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Gradonačelniku prof. dr. sc. Željku Glaviću je prihvatljiv trošak za predsjednika
NO Komunalac d.o.o. u iznosu od 10.941,44 kn po održanoj svakoj sjednici NO , a SDP-u je to
nemoralno i neprihvatljivo

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege vijećnik SDP-a Mitar Obradović postavio je
pitanje Gradonačelniku o opravdanosti visine naknade za članove nadzornih odbora tvrtke
Komunalac d.o.o. i Tekija d.o.o. . Naknada za članove nadzornih odbora u tvrtki
Komunalac d.o.o. za 2020. i 2021.g. iznosile su 6.838,31 kn po sjednici odnosno oko
4.500,00 kn po satu sjednice, a predsjednik nadzornog odbora je bio plaćen 10.941,44 kn po
sjednici odnosno oko 7.000,00 kn po satu održane sjednice. Za vijećnike SDP-a se radi o
besramno visokim naknadama, pogotovo kada se u obzir uzme da su članovi nadzornog
odbora regrutirani političkom trgovinom stranaka koje podržavaju HDZ ili kupovinom
podobnih članova HDZ-a. Na upit o neprimjerenosti istih troškova te o prijedlogu o njihovom
smanjenju Gradonačelnik je odgovorio da se radi o prihvatljivom trošku, koji i nadalje
ostaje takav, uz izmjenu da će za nedolazak na sjednicu član NO dobiti 50% od navedenog
iznosa.

Vijećnik iz kluba SDP-a Tomislav Hajpek je upozorio na netransparentne objavljene podatke
o rezultatima natječaja za dodjelu stipendija Grada Požege, te je dobio odgovor da nisu
objavljeni dodatni kriteriji i da će mu biti dostavljeni.
Vijećnik Dinko Zima upozorio je na rušenje rijetkog drveća na stadionu NK Slavonija a na
što je Gradonačelnik izjavio da on takva saznanja nema te da će provjeriti tko je i zašto
izvršio sječu i izvijestiti o tome vijećnike.

Na upit vijećnice Magdalene Turkalj Čorak u vezi nepriznavanja prava prema kolektivnom
ugovoru za zaposlenike u Dječjem vrtiću u vezi prava na pomoć zbog otklanjanja posljedica
elementarne nepogode, Gradonačelnik je izjavio da zaposlenici gradskih ustanova koji su
dobili naknadu štete od RH putem Grada ( u 30% iznosa procijenjene štete) nemaju pravo na
pomoć prema kolektivnom ugovoru, pozivajući se na zakonsku odredbu prema kojoj pravo na
naknadu štete koju je dala RH putem Grada nisu imali vlasnici objekata koji su bili
osigurani. Navedenu pravnu normu čak niti prosječan građanin ne bi mogao primijeniti na
zabranu pomoći radnicima zbog elementarne nepogode koja je propisana kolektivnim
ugovorom, te nas čudi takvo nepoštivanje samih radnika, odredbi kolektivnog ugovora ali i
institucije gradonačelnika.

Vijećnici SDP-a su bili protiv predloženog povećanja koeficijenata, odnosno plaća, za
pojedine kategorije zaposlenika u upravnim tijelima Grada Požege, a zbog, kako je
prezentirala vijećnica SDP-a Martina Vlašić Iljkić, ionako visokih plaća u upravim tijelima
Grada Požege, lošoj i ekonomskoj i demografskoj situaciji u našem gradu, ali smo naravno
nadglasani.

Na intervenciju vijećnika SDP-a vijećnici nisu prihvatili prijedlog Odluke o davanju
suglasnosti za zaduživanje u trgovačkom društvu Komunalac d.o.o., budući su materijali
dostavljeni neposredno pred sjednicu, a iz materijala se nije moglo sa sigurnošću utvrditi niti
da je postupak javne nabave uopće okončan.

Iz tijeka 8. sjednice Gradskog vijeća, a iz dosadašnjeg rada gradonačelnika prof. dr.sc. Željka
Glavića, vidljivo je da pojedine skupine podobnih građana zaslužuju svu pažnju i financijsku
skrb (članovi NO gradskih tvrtki i zaposlenici upravnih tijela Grada Požege), da se
studentima dodjeljuju stipendije bez jasno objavljenih kriterija ( Požega 59 stipendija a
Kutjevo 50 stipendija ???), da se zaposlenicima gradskih ustanova ne isplaćuju pomoći prema
kolektivnom ugovoru uz obrazloženja koja nisu dostojan institucije gradonačelnika, da u
Gradu radi tko što hoće bez jasnih pravila i kontrole te da ovakvim radom građani ne mogu
biti zadovoljni.

Mi ćemo i nadalje biti oči i glas građana, te ćemo od Gradonačelnika tražiti postupanje prema
pravilima, racionalno i prema svima jednako, a o čemu ćemo redovito izvještavati građane
grada Požege.

Klub vijećnika SDP-a Gradskog vijeća Grada Požege

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Nedavne vijesti

Izbor urednika