Prouči pa odluči: Upiši se u Poljoprivredno-prehrambenu školu Požega!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp


Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, nositelj Regionalnog centra kompetentnosti Panonika, otvara upise u prvom upisnom roku u srednjoškolske programe. Strukovni kurikulumi razvijeni su prema suvremenim principima učenja s vježbama i praktičnom nastavom u praktikumima. Za školsku godinu 2023./2024. možete izabrati sljedeća zanimanja:

Agrotehničar – Novi strukovni kurikulum

Agrotehničar organizira rad i radi na poljoprivrednim gospodarstvima (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge), u ustanovama (škole, instituti, agencije) u području proizvodnje, dorade, prerade i tržišta proizvoda biljnog i animalnog podrijetla (stočarstvo, ribarstvo i pčelarstvo). Poslove može obavljati samostalno ili kao zaposlenik. Radno vrijeme se prilagođava tehnološkim procesima i vremenskim uvjetima.

Agroturistički tehničar – Ujedinjuje područje poljoprivrede s područjem tradicionalnog ugostiteljstva i turizma

Agroturistički tehničar zapošljava se u manjim ugostiteljskim objektima koji u djelokrugu svog rada imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo i bave se proizvodnjom hrane. Radi na poljoprivrednim poslovima svog gospodarstva, brine o ekološkom pristupu u uzgoju povrća, voća, stoke. Organizira i brine o proizvodnji kvalitetne hrane. Osmišljava prezentacije nacionalnih običaja, kulturne i povijesne baštine pojedinog dijela Hrvatske. Planira, nabavlja i čuva živežne namirnice. Sastavlja jelovnike, organizira pripremu hrane. Surađuje s turističkim zajednicama i ugostiteljskim radnicima. Uz ekološku poljoprivredu vezan je i eko-turizam i upravo on ima potencijale da postane najperspektivniji oblik turizma u RH i to zato što s jedne stane štiti prirodno i kulturno nasljeđe, a s druge omogućava ostvarenje gospodarske koristi.

Prehrambeni tehničar – Provodi i kontrolira procese u prehrambenoj industriji, laboratorijima, obrtništvu i prometu hranom

Provodi i kontrolira procese u prehrambenoj industriji, laboratorijima, obrtništvu i prometu hranom. Prehrambeni tehničar radi u industrijskoj proizvodnji, laboratorijima, obrtništvu i u prometu hranom. Samostalno obavlja posao u proizvodnim pogonima, skladištima, laboratorijima, prodavaonicama, catering industriji i u prometu hranom. Pri obavljanju poslova u proizvodnji može raditi i na poslovima s posebnim uvjetima rada.

Poljoprivredni gospodarstvenik – Organizira, nadgleda i usklađuje biljnu i stočarsku proizvodnju. Može se baviti proizvodnjom biljnih kultura na oranicama (žitarice, povrće, industrijsko i krmno bilje), u voćnjacima i vinogradima. U grani stočarstva uzgaja krupnu i sitnu stoku i perad te radi na izradi stočnih i peradarskih prerađevina

Poljoprivredni gospodarstvenik bavi se biljnom i stočarskom proizvodnjom u poljoprivrednim gospodarstvima i na privatnim imanjima, a najčešće radi na otvorenom. U biljnoj proizvodnji uzgaja povrtne, voćarske, vinogradarske i ratarske kulture. Posao mu obuhvaća pripremu tla za sjetvu i sadnju, suvremenu gnojidbu i njegu usjeva, rezidbu voćaka i vinove loze, prskanje i zaprašivanje protiv bolesti i štetočina, berbu, spremanje, skladištenje te preradu. U svom radu primjenjuje moderna i suvremena sredstva za rad, uz korištenje dostignuća znanosti i tehnike.

Poljoprivredni gospodarstvenici rade i u različitim granama stočarstva: govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu, kozarstvu, peradarstvu. Bave se uzgojem životinja, razmnožavanjem, njegom, hranidbom, rasplodom i tovom raznih vrsta i kategorija stoke, kako bi osigurali kvalitetnu proizvodnju mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i podmlatka stoke.

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije – Održava i popravlja traktore i poljoprivredne strojeve

Tijekom školovanja učenici se osposobljavaju za rukovanje, montažu, održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva i mehanizacije. Upoznaju se i s osnovama  strojarstva, elektrotehnike, tehnologije i mehanizacije poljoprivrede, usvajaju osnovna znanja o sklopovima i principima rada motornih vozila, motorima s unutarnjim izgaranjem, dijelovima motora i vozila te tehnologijom poljoprivredne mehanizacije. Mehaničari poljoprivredne mehanizacije rade na poslovima održavanja i popravaka vozila, strojeva, aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo i graditeljstvo. Ovaj posao omogućuje i dinamičan rad u radionici i na terenu gdje se koriste strojevi. Uspješno se može obavljati kroz samostalnu poduzetničku djelatnost. Pri tome koriste različite aparate uključujući i elektronsku i računalnu opremu. Kad utvrdi kvar, popravlja ga, te opet provjerava radi li uređaj ispravno i je li siguran za uporabu. Mehaničari za poljoprivredne strojeve koji rade u trgovinama, pružaju informacije o strojevima, načinu njihove uporabe i daju savjete za kupnju.

Pekar – Mijesi i peče kruh i ostale pekarske proizvode

Pekari se u radu služe sitima, vagama, posudama za miješanje tijesta, košarama, pekarskim lopatama, limovima za pečenje, kolicima za prijevoz i dr. Rukuju strojevima i uređajima za miješanje i oblikovanje tijesta. Opslužuju i nadziru rad svih vrsta peći. Na mjernim instrumentima očitavaju i prate temperaturu i vlažnost radnog prostora i u pekarskoj peći. Kruh i pecivo izrađuju od brašna različitih žitarica: pšenice, raži, kukuruza itd. Paze da se pričuvne količine brašna i ostalih sirovina ispravno uskladište. Posebnu pozornost posvećuju osobnoj higijeni i održavanju čistoće radnih prostorija, peći i sredstvima rada.

Mesar – Priprema svježe i konzervirane proizvode od mesa

Osim pripreme svježeg mesa za prodaju, mesari i konzerviraju meso kemijskim sredstvima, zaleđivanjem i dimljenjem, izrađuju barene i polutrajne kobasice i zimsku salamu, različite polutrajne i trajne suhomesnate proizvode i slaninu. Mesari mogu raditi u obrtništvu i u industrijskog proizvodnji. U obrtništvu obavljaju sve faze obrade mesa, dok u industrijskoj proizvodnji obično obavljaju samo pojedine operacije. U obrtničkim radnjama i prodavaonicama mesari režu, važu i prodaju svježe meso i suhomesnate proizvode.

Pomoćni cvjećar – TEŠ – Program namijenjen učenicima s teškoćama

U sklopu programa učenici stječu znanje o navodnjavanju, prihranjivanju i plijevljenju bilja. Mogu se baviti uzgojem bilja u cvjećarskoj proizvodnji kao što su pikiranje, pinciranje i dekapitacija.

Pomoćni pekar – TEŠ – Program je namijenjen učenicima s teškoćama

Zanimanje pomoćni pekar obrazuje učenika za rad u zanatskoj i industrijskoj proizvodnji pekarskih proizvoda. Pomoćni pekar obavlja poslove izrade tijesta, oblikovanja i pečenja raznih vrsta kruha i peciva.

Što ti nude poljoprivredna zanimanja – prouči pa odluči!

Prijave se primaju od 28. lipnja do 7. srpnja 2023. u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (e-upisi.hr). Upisi u srednje škole se obavljaju od 10. do 13. srpnja 2023, a potrebnu dokumentaciju za određeni program obrazovanja učenici mogu dostaviti na tri načina: dolaskom u školu od 8 do 16 sati na propisani datum, elektroničkim putem (na adrese barbara.cosic- [email protected] ili [email protected]) ili u aplikaciji srednje.e-upisi.hr. Više informacija o programima možete pronaći na mrežnim stranicama: http://sspoljoprivrednoprehrambena- pozega.skole.hr/, https://www.rckpanonika.hr/

Požeško-slavonska županija i Kutjevo d.d partneri u Regionalnom centru Panonika, prepoznali su vrijednosti Poljoprivredno-prehrambene škole, te su osigurali vrijedne stipendije za darovite učenike. Kutjevo d.d. stipendirati će troje darovitih učenika 3. i 4. razreda svih zanimanja sa iznosom od 67 eura mjesečno, a Požeško slavonska županija stipendirati će učenike 1. razreda sa istim iznosom.

Poljoprivreda je u Republici Hrvatskoj proglašena prioritetnim sektorom razvoja s ključnom ulogom u sigurnosti hrane i prehrane te ublažavanju siromaštva. Razvijanje kompetencija poljoprivrednih radnika je neophodno u podizanju produktivnosti za usvajanje inovativnih procesa i tehnologija s ciljem unaprjeđivanja i stvaranja dodane vrijednosti proizvoda iii usluga. Za stjecanje kompetencija potrebnih tržištu rada neophodna je adekvatna infrastruktura, moderni obrazovni programi te educirani obrazovno-odgojni djelatnici.

U svemu tome iznimno je značajna uloga projekta „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Panonika“ čiji je nositelj Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, a koji sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. U uspostavljanje RCK Panonika uključeni su i partneri: Požeško-slavonska županija, Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača, Ekonomska škola Požega, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Prirodoslovna škola Karlovac, Kutjevo d.d. te Udruga učeničkih domova RH.

Projektom uspostave Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) Panonika stvaraju se programski i kadrovski uvjeti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi. Važna obilježja RCK Panonika su, između ostalog, inovativne metode poučavanja i modeli učenja koji učinkovitije uključuju polaznika na tržište rada, prihvaćanje potreba polaznika s teškoćama i drugih ranjivih skupina, visokokvalitetna infrastruktura te konstruktivna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom, gospodarskim subjektima, visokim učilištima i drugim institucijama šire zajednice.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Poljoprivredno-prehrambene škole. Za više informacija o EU fondovima www.strukturnifondovi.hr 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)