Raspisan Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Požeško-slavonske županije

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Kulturno vijeće Požeško-slavonske županije osnovano je radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njihovo provođenje, te predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Požeško-slavonske županije iz sljedećih područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva: kulturno-umjetnički amaterizam, dramsku i plesnu umjetnost, glazbeno i glazbeno-scensku umjetnost, knjigu i nakladništvo, vizualne umjetnosti, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom i ostale djelatnosti i područja sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi – prenosi Požeško-slavonska županija.

Stoga se pozivaju predstavnici institucija i udruga iz područja kulture i umjetnosti  koje djeluju na području Požeško-slavonske županije na podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za imenovanje članova Kulturnog vijeća Požeško-slavonske županije.

Za članove Vijeća mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici s područja Požeško-slavonske županije koji svojim dosadašnjim dostignućima kao i poznavanjem problematike vezane uz kulturu i kulturnu politiku mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je Vijeće osnovano, a imenuju se na mandat od četiri godine. Ostale informacije možete pronaći u Javnom pozivu 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *