Vijećnici usvojili rebalans i podržali zaduženje Grada Požege od 8 milijuna kuna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Pred vijećnicima Gradskog vijeća Grada Požege danas se našlo devetnaest točaka dnevnog reda. Većinom glasova usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu, kao i izvješća o realizaciji programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, sportu, turizmu i predškolskom odgoju i školstvu za 2021. godinu, te njihove izmjene i dopune za 2022. godinu. Većinom glasova gradskih vijećnika usvojena su izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture te programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u prošloj godini te njihove I. izmjene u ovoj godini – prenosi Grada Požega.

Nakon poduže rasprave, usvojen je i prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za ovu godinu. Naime, Proračun Grada Požege za 2022. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 7. sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine i njime su planirani prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu od 194.565.000,00 kuna.

– Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici povećavaju se za 13.088.502,00 kn, odnosno za 6,81 % i sada iznose 205.171.152,00 kn, a rashodi i izdaci se povećavaju za 20.841.347,00 kn, odnosno za 10,71 % i sada iznose 215.406.347,00 kn. Uravnoteženje proračuna je planirano uključenjem rezultata iz prethodne godine u iznosu 7.752.845,00 kn, što sa projiciranim rezultatom u Proračunu Grada za 2022. godinu od 2.482.350,00 kn iznosi 10.235.195,00 kn. Iz navedenog proizlazi da ukupni prihodi i primici sa uključenim prenesenim rezultatom od 10.235.195,00 kn iznose 215.406.347,00 kn, odnosno u visini su planiranih rashoda i izdataka. – pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Slavica Kruljac.

Gradski vijećnici, uz jedan suzdržani glas, dali su suglasnost na zaduživanje Grada Požege u 2022. godini u iznosu 8.000.000,00 kn s namjenom financiranja za kapitalnog projekta energetski ekološki učinkovita javna rasvjeta.

– Studija učinkovitosti javne rasvjete i studija uštede u postocima napravljena je 2015., odnosno 2016. godine i stvari stoje tako da je javna rasvjeta 90% troška struje Gradu Požegi, zajedno sa svim korisnicima, i da je ušteda nakon postavljanja učinkovite LED rasvjete 82%. Radi se o jako velikim razlikama. Prvo, radi se o ogromnom udjelu javne rasvjete u troškovima električne energije za Grad Požegu, a s druge strane radi se o velikoj razlici u potrošnji električne energije između LED rasvjete i ove javne rasvjete koju sada imamo. Da ne govorimo o tome što je s kvalitetom. Postupak je formalno započeo objavom javnog natječaja u svibnju 2017. godine, nešto prije lokalnih izbora, s procijenjenom vrijednosti 16.125.000,00 tisuća kuna s PDV-om. Natječaj je nakon izbora novi gradonačelnik te 2017. godine poništio. S natječajem se ništa nije događalo pune 4 godine, a onda je u ožujku 2021. godine objavljen na istu dokumentaciju, bez ikakvih izmjena projekta i troškovnika koji su sastavni dio projekta, objavljen javni natječaj i provedena javna rasprava na iznos od 12,5 milijuna kuna. Ako ste primijetili u rebalansu 2021. godine stajalo je zaduženje od 10 milijuna kuna u proračunu za 2021. godinu, očito su 2,5 milijuna kuna trebala biti iz drugih izvora, a za 10 milijuna kuna je bio dogovoren kredit s HABOR-om. Ja sam po preuzimanju dužnosti zaustavio postupak i poništio taj natječaj smatrajući da taj posao može i jeftinije napraviti. Najprije smo istraživanjem tržišta došli do određenih saznanja o promijenjenim cijenama iz postojećih troškovnika i nakon revizije troškovnika, usporedbe s tržišnim cijenama, došli smo do iznosa koji ne bi trebao biti veći od 8 milijuna kuna s PDV-om. Kredit bi se otplatio u mandatu ovog saziva. Odgovorno smo to radili, postupak nismo pokrenuli nego nastavili, a u projektu jedno slovo nismo promijenili. Ispričavamo se svima jer smo vjerojatno bili malo preozbiljni dok smo to radili. – pojasnio je gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić.

Odlukom Gradskog vijeća usvojeno je i nekoliko odluka vezanih uz komunalne djelatnosti pa su tako usvojene 1. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu sukladno kojima je planirano izvršiti radove u vrijednosti 30.536.105,00 kuna, kao I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u ovoj godini za čiju se realizaciju planira utrošiti 13.690.218,00 kuna.

Vijećnici su usvojili Odluku o socijalnog skrbi Grada Požege utemeljenu na novom Zakonu o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu dana 17. veljače 2022. godine.

– Ovim Zakonom o socijalnoj skrbi provodi se reforma sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj. Zakonom o socijalnoj skrbi mijenjaju se uvjeti za ostvarivanje pojedinih socijalnih prava i socijalnih usluga, uvode se nove socijalne usluge, proširuje se krug korisnika prava i usluga te pružatelja usluge, uređuje se nova organizacija sustava socijalne skrbi te brojne druge promjene. Slijedom toga, potrebno je donijeti novu Odluku o socijalnoj skrbi Grada Požege koja će biti usklađena sa navedenim zakonskim promjenama. – pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Maja Petrović.

Usvojen je Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege koji dužnost obavljaju volonterski, prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Požege, prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2022. godinu, kao i Rješenje o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega.

Potrebno je izdvojiti i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege kojom je osnovana Služba za javnu nabavu Grada Požege kojom se želi postupak javne nabave objediniti u samostalnom upravnom tijelu (službi) za gradsku upravu, te gradske ustanove.

Gradski vijećnici dali su suglasnost na dopunu djelatnosti Gradskog muzeja Požega koja se odnosi na pružanje usluga u turizmu, sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu, a dana je i prethodna suglasnost na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega.

S dnevnog reda na početku sjednice maknuta je posljednja točka – Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *