Susret trajne formacije mladih svećenika i đakona u Požegi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


U Dvorani bl. Alojzija Stepinca Biskupskog doma u Požegi, 31. listopada 2022.
održan je susret trajne formacije mladih svećenika i đakona, dijecezanskih i redovničkih. Na
početku programa nazočne svećenike i đakone, pozdravio je požeški biskup Antun
Škvorčević kazavši da se raduje svakom permanentnom obrazovanju jer je ono povezano sa
susretima. Istaknuo je kako je susret važan za svakog svećenika, jer on nije zaređen za
samoga sebe, nego za Boga i za čovjeka. Postojanje „za drugoga“ naša je zadaća i poslanje,
kao što je za druge bio sâm Isus Krist. Polazeći od ulomka kratkog čitanja iz Druge poslanice
sv. Pavla Korinćanima: „Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte
i Bog ljubavi i mira bit će s vama.“, biskup je ustvrdio kako je tih pet imperativa aktualno
napose za mlade svećenike.

Kad god netko od njih prestane njegovati određene zahtjeve s
obzirom na svoj život, prezreo je samoga sebe i ono što je Bog naumio s njime kad ga je
pozvao u život i podario mu sveto zvanje. Dodao je kako dinamizam želje i volje pokreće u
nama sam Bog, te je stoga važno izgrađivati se i usavršavati u suradnji s Bogom i drugima s
kojima živimo.

Zaželio je mladim svećenicima da budu takvog raspoloženja koje će
omogućiti da raste ono djelo koje je Bog u njima započeo. Podsjećajući u kakvim vremenima
živimo, biskup je istaknuo kako smo jutros u časoslovu u Službi čitanja imali ulomak iz
Pastoralne konstitucije o Crkvi u suvremenom svijetu Gaudium et spes II. vatikanskog sabora,
gdje se koncilski oci na vrlo zanimljiv i aktualan način zauzimaju za mir, koji se ostvaruje
konkretnim opredjeljenjima u našoj svakodnevici. Ustvrdio je kako je po ostvarivanju pet
navedenih Pavlovih imperativa prisutan Bog mira i ljubavi u našem svijetu. Poželio je da i
mladi svećenici u toj povezanosti s Bogom žive u miru i ljubavi međusobno i s ljudima
kojima su poslani.

Nakon molitve Trećeg časa, svećenicima i đakonima se obratio Ivica Bošnjak,
biskupski delegat za đakone i trajnu formaciju mladih svećenika, predstavivši im tijek susreta
formacije koji će u prvom dijelu govoriti o svećeniku kao ispovjedniku i pokorniku, a u
drugom dijelu se dotaknuti određenih pastoralnih pitanja, napose povezanih s pastoralom
mladih i duhovnih zvanja.

Prikazao je zatim osnovne naglaske svećeničke ispovjedničke i
ispovjedne prakse za koju se čini da prolazi određenu krizu – kako kod vjernika tako i kod
samih svećenika. Istaknuo je biblijsko-teološke temelje za kršćanski moralni život u
perspektivi rasta prema punini u Isusu Kristu kao i crkveno učenje s obzirom na sakrament
pokore koji je u službi spomenutog rasta. Naglasio je važnost svećeničke ispovijedi i
duhovnoga vodstva koje svećeniku uvelike pomaže da kao ispovjednik bude na razini
poslanja koje je primio od Krista i Crkve. Delegat Bošnjak je na koncu podsjetio svećenike da
su kao služitelji Božje milosrđa u sakramentu ispovijedi evangelizatori, učitelji, odgojitelji i
na koncu suci. Sve ono što im je u „teoretskom“ dijelu predstavljeno svećenici i đakoni mogli
su primijeniti kroz praktični rad u skupinama u kojima su u zadatak dobili proučiti i razriješiti
određeni ispovjedni casus te na temelju istoga provjerili znanje, ali i primjenu moralnog i
pravnog znanja u konkretnoj ispovjednoj praksi. U interaktivnom razgovoru kroz koji su ih
vodili generalni vikar Želimir Žuljević i delegat Bošnjak, svećenici su prokomentirali pojedini
casus dolazeći do zaključka kako u kojoj situaciji postupiti u skladu s crkvenim naukom o
kršćanskom moralu i pravilnoj ispovjednoj praksi.

U drugom dijelu susreta, na temelju Odluka Biskupijskog dana o 25. obljetnici
Požeške biskupije, povjerenik za pastoral mladih Marijan Pavelić i povjerenik za pastoral
duhovnih zvanja Tomislav Dokoza, progovorili su o pojedinim programima u kojima bi mladi
svećenici, a napose među njima „dekanatski koordinatori“, trebali biti nositelji i promicati ih
među drugim svećenicima i vjernicima.

Predstavljeni su već postojeći projekti za mlade kao
što su katolička malonogometna liga, župni animatori, križni put mladih te projekti pastorala
duhovnih zvanja – susreti ministranata u Velikoj, osnovnoškolaca u požeškom Kolegiju te
susreti srednjoškolaca i drugih mladih koji razmišljaju o duhovnom zvanju. Istaknut je primjer
dobre prakse pojedinih dekanata koji su organizirali susrete za mlade i ministrante na razini
dekanata u cilju međusobnog upoznavanja i ohrabrenja aktivnog i zauzetog uključivanja djece
i mladih u život župne zajednice. Pretpostavka za takve susrete je međusobna svećenička
otvorenost i suradnja, a prednost jednostavnija organizacija, napose kada se među
svećenicima podijele određeni radni zadaci. Predloženo je da se, s ciljem zauzetije molitve za
duhovna zvanja, na isti način na razini dekanata, organiziraju molitveni susreti članova Djela
za duhovna zvanja.
Susret trajne formacije zaključen je molitvom krunice u požeškoj Katedrali te
zajedničkim objedom u Domu pape Ivana Pavla II.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *