Tko su članovi Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste PSŽ i kolike su im naknade?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije osnovana je Odlukom Skupštine Požeško-slavonske županije o osnivanju Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik” broj 1/97).
Ustanova upravlja sa 26 županijskih cesta ukupne duljine 200,79 km i 80 lokalnih cesta ukupne duljine 277,39 km, sveukupno 106 cesta ukupne duljine 478,18 km od čega je neasfaltirano 78,76 km te preko 150 mostova i propusta.
Županijska uprava za ceste je ustanova za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije.

Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:
izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta
rješavanja imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz članka 23. Zakona o cestama
održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama
ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona o cestama
praćenja prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama
ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Tijela Županijske uprave za ceste su:
Upravno vijeće – predsjednik i šest članova
Ravnatelj

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Požeško – slavonske županije je gospodin Mijo Jozak.

Upravno vijeće čine:

1. Zrinka Vulić, predsjednica
2. Robert Krnčević, član
3. Daniel Majer, član
4. Dalibor Culak, član
5. Kruno Pavić, član
6. Svetislav Marić, član
7. Ivo Lucić,
član
Mjesečna naknada predsjednika odnosno predsjednice je 1.000,00 kuna dok se članovi moraju zadovoljiti s iznosom od 100 eura, odnosno 750,00 kuna.
Jesu li naknade opravdane, procijenite same drage čitateljice i čitatelji.


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Nedavne vijesti

Izbor urednika