U tijeku je otvoreni postupak javne nabave za radove na izgradnji mosta na rijeci Orljavi u Dervišagi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Grad Požega je započeo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za radove na izgradnji mosta na rijeci Orljavi u Ulici Matije Gupca u Dervišagi. Procijenjena vrijednost nabave je 1.090.000,00 bez PDV-a, a rok za podnošenje ponuda 08.04.2022. godine do 12 sati.

Podsjetimo, most preko rijeke Orljave u Dervišagi duži niz godina predstavlja problem i moguću opasnost tamošnjem stanovništvu. Iako je izgradnja novog mosta obećavana dugo vremena, tek u srpnju 2021. godine započelo se s koracima nužnim za rješavanje ovog problema.

Tako je za potrebe izgradnje novog mosta u Dervišagi najprije izrađen idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola, a zatim se pristupilo izradi glavnog projekta te izradi i provedbi parcelacijskog elaborata za formiranje nove katastarske čestice od dijela k.č.br.1059 k.o. Dervišaga što je bio preduvjet za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s Hrvatskim vodama.

Prenosi Grad Požega.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Nedavne vijesti

Izbor urednika