U tijeku sanacija divljih odlagališta u Vidovcima i na Vilarama

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Dana 21. studenog.2022.godine uz prisutnost predstavnika investitora (Grad Požega), izvođača radova (Komunalac Požega d.o.o.) i nadzornog inženjera (Mars inženjering d.o.o.) izvršen je terenski obilazak lokacije radova na sanaciji divljih odlagališta na području grada Požege. U tijeku je sanacija divljih odlagališta u Vidovcima i na Vilarama – prenosi Grad Požega.

Podsjetimo, Gradu Požegi odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta) na dvije lokacije i to u slijedećim iznosima:

  • za divlje odlagalište na području Vidovaca najviše u iznosu do 93.210,11 kuna, što čini 40% procijenjenih i opravdanih troškova projekta koji iznose ukupno 233.025,27 kuna
  • za divlje odlagalište na području Vilara najviše u iznosu do 83.113,81 kuna, što čini 40% procijenjenih i opravdanih troškova projekta koji iznose ukupno 207.784,52 kuna

Predmet Javnog poziva bila je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica, te sprječavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš. Cilj Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje, te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama. Kada je riječ o prihvatljivim i opravdanim troškovima u njih pripadaju plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, geodetska snimka lokacija ukoliko je potrebno raditi, radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju, stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

Završetak radova na sanaciji predmetnih divljih odlagališta planiran je do kraja 2022.godine

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *