JAVNI POZIV na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp


Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 03. siječnja 2024. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027, u sklopu Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, za projekt „Zajedno možemo više! – faza IV.“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0582 od 12. siječnja 2024. godine, Udruga Veličanka objavljuje JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM.


Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti starije osobe u dobi od 65 godina i više te osobe s invaliditetom ( od 18 godina) kojima je utvrđen 3. ili 4. stupanj invaliditeta. Ostali uvjeti koje je potrebno ispuniti kako bi osobe ostvarile  pravo na uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu navedeni su u sadržaju Javnog poziva.

Za prijavu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac (preuzeti u prilogu)

2. Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob sudionika i OIB

3. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (preuzeti u prilogu)

4. – za osobe starije od 65 godina: Potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitka za prosinac 2023. godine (za svakog člana kućanstva)

  -za osobe s invaliditetom: Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti + Potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitka za prosinac 2023. godine (za svakog člana kućanstva).

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:
UDRUGA VELIČANKA, ZVONIMIROVA 1A, 34330 VELIKA.


Osobni dolazak unaprijed najaviti na broj: 097 794 0543 radnim danom od 8 do 14 sati. Sve dodatne informacije o prijavi također možete dobiti pozivom na navedeni broj u navedenom vremenu.


Prijave se zaprimaju za vrijeme cijelog trajanja projekta. Radi ograničenog broja ciljne skupine, molimo sve zainteresirane da podnesu svoju prijavu u što kraćem roku.


U slučaju zaprimanja većeg broja prijava, prednost će imati prijavitelji sa najnižim primanjima.

Prilozi:

1. Prijavni obrazac

2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

3. Javni poziv na iskaz interesa – za korisnike

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)