Uklanja se 13 postojećih stabala, planira se sadnja novih

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

U tijeku je rekonstrukcija dijela Ulice dr. Franje Tuđmana, od raskrižja s Ulicom Stjepana Radića do raskrižja s Vukovarskom ulicom. Nakon obilaska terena, a prilikom izvođenja građevinskih radova uočena su velika oštećenja postojećih stabala čiji korijenov sustav stvara problem pri daljnjem izvođenju radova, te je uočena potreba za uklanjanjem postojećih stabala – prenosi Grad Požega.

Postojeća stabla su dosegla fiziološku zrelost te uslijed sušenja dijela krošanja ukazuju na slab vitalitet kao i mogućnost mehaničke nestabilnosti. Kao takva predstavljaju potencijalnu opasnost za građane i imovinu. Pri građevinskim radovima (iskopi) uočena su i veća oštećenja korijenovog sustava pa je upitna i funkcionalnost stabala.

Kako bi se radovi kvalitetno mogli odvijati i završiti, izvršit će se uklanjanje svih postojećih stabala (sveukupno 13 komada), zamjena supstrata te će se u kratkom vremenskom roku zamijeniti sa novim sadnicama brijesta. Ukupna količina koja se planira posaditi je najmanje 15 sadnica.

Sadnice su kultivari iz porodioce „Ulmus – Brijest“ odn „Ulmus Lobel“, prsni promjer sadnice je 20-25 cm, visine 3-4 m. Ulmus lobel je vrsta prilagođena upotrebi u gradskim sredinama, s visokom otpornošću na klimatske faktore (mraz, vjetar) te otporna na poznatog uzročnika sušenja „Holandska bolest Brijesta“. U stadiju fiziološke zrelosti i pravilnim postupcima njege stalo može doseći visinu 15 tak metara uz promjer krošnje od 5 m.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)