Uručeno priznanje policijskom službeniku Goranu Matijeviću za unapređivanje sustava podrške žrtvama i svjedocima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp


U srijedu 20. rujna 2023. u sklopu konferencije pod nazivom „Jučer, danas, sutra – potrebe žrtava i svjedoka“ koja se održava u Kući Europe u Zagrebu 20. i 21. rujna, u organizaciji Udruge za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara i potporu Europske komisije i Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, policijskom službeniku za prevenciju PU požeško-slavonske Goranu Matijeviću uručeno je godišnje priznanje za unapređivanje sustava podrške žrtvama i svjedocima i pružanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji za 2022. godinu.

Uz policijskog službenika, priznanje je uručeno i gđi Fani Bugarin Šoljan iz Pule, zaposlenoj u centru za građanske inicijative Poreč.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara čiji je izvršni direktor Miren Špek, diplomirani pravnik, uz ured u Vukovaru djeluje kroz Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja (jedini takve vrste u RH) te urede u Osijeku i Varaždinu i Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja u Varaždinu. Aktivnosti udruge su pružanje podrške žrtvama i svjedocima na sudovima, pružanja podrške ranjivim skupinama u društvu, pružanje podrške žrtvama telefonskim putem (putem besplatnog telefona 116 006) volonterske aktivnosti i istraživačko-edukativni programi.

Kako je tijekom prigodnog uručenja istaknuto policijski službenik Goran Matijević svojim je radom, a posebice u 2022. kroz razne aktivnosti od direktne podrške žrtvama, zatim sudjelovanjem u brojnim aktivnostima od konferencija, skupova, seminara te stručnim i znanstvenim radom te edukacijama ranjivih skupina značajno doprinio unapređenju sustava podrške žrtvama i svjedocima kao i međuresornoj i suradnji s udrugama koje se bave problematikom žrtava i svjedoka te time značajno podigao razinu povjerenja žrtava u institucije i udruge koje se bave ovom tematikom.

Nakon primljenog priznanja policijski službenik zahvalio je navedenoj udruzi i njenim članovima te istaknuo važnost međuresorne suradnje općenito na planu prevencije kaznenih djela i prekršaja te koordinacije i suradnje na planu pružanja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)