Za energetsku obnovu višestambene zgrade na adresi Miroslava Krleže 6 osigurano 372.600,59 EUR bespovratnih sredstava

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp


U tijeku je energetska obnova višestambene zgrade u Babinom viru u Požegi, na adresi Miroslava Krleže 6. Komunalac Požega d.o.o., kao upravitelj višestambene zgrade, potpisao je 29. studenog 2022. godine s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., NPOO.C6.1.R1-I1.01.0224, Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Miroslava Krleže 6, Grad Požega, Požega. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 470.936,95 EUR (3.548.274,46 KN). Ugovorom se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 372.600,59 EUR (2.807.359,11 KN). Aktivnosti provedbe projekta su: Izrada projektne dokumentacije, Energetska obnova,
Upravljanje projektom i administracija te Promidžba i vidljivost projekta.

Nakon što su izvedeni radovi na izolaciji podrumskih prostorija, kako bi se povećala toplinska zaštita vanjskog zida, postavlja se kamena vuna na južno pročelje fasade. U sklopu projektne aktivnosti Energetska obnova slijede radovi toplinske zaštite ravnog krova, toplinske zaštite poda iznad negrijanog prostora, zamjena vanjske stolarije, ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije za potrebe zajedničke potrošnje zgrade, provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti te ugradnja koso podiznih platformi.

Projekt se provodi sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., inicijativi 6. obnova zgrada, investiciji C6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada, a sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (NN, br. 143/21).

Cilj je podupiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od 66 % u odnosu na stanje prije obnove. Provedbom ovih mjera se uz energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrade od 58%. Na razini investicije C6.1.R1-I1 potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 55% čemu ovaj projekt doprinosi.

Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2020. godine, odnosno početka aktivnosti vezanih za energetsku obnovu višestambene zgrade, do završetka svih aktivnosti iz Ugovora, a traje 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora. Energetska obnova se provodi prema glavnom projektu energetske obnove projektanta Hidroenerga d.o.o. iz Osijeka. Izvođač radova je Konstrukt građenje d.o.o. iz Pakraca, a stručni nadzor provodi Continuum d.o.o. iz Požege.

Višestambena zgrada na adresi Miroslava Krleže 6, Požega ima 41 stambenu jedinicu. Završetkom projekta energetske obnove će iz postojećeg energetskog razreda D prijeći u energetski razred B.

„Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Komunalca Požega d.o.o.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)