Započinju radovi na izgradnji građevine komunalno-servisne namjene – mrtvačnice

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje Andreja Menđel je u petak, 11. studenoga 2022. godine, održala radni sastanak s predstavnicima MO Ugarci, izvođačem radova te nadzorom na lokaciji izgradnje budućeg objekta, te je izvršeno uvođenje u posao. Slijedi početak radova koji trebaju biti dovršeni u roku od 45 dana od dana uvođenja u posao – prenosi Grad Požega.

Na temelju zahtjeva MO Ugarci, izrađen je projekt izgradnje građevine komunalno-servisne namjene – mrtvačnice na postojećoj građevnoj čestici 686 k.o. Ugarci te proveden postupak jednostavne nabave temeljem kojega je odabran izvođač radova VA-HOME d.o.o. Ukupna vrijednost radova iznosi 172.494,38 kuna s PDV-om. Nadzor nad izvođenjem radova će provoditi Arch Design d.o.o.
Građevina je projektirana kao slobodnostojeća zgrada sa jednom etažom (prizemlje).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *