Znate li kome je sve Grad Požega oprostio dugove?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Požege Gradsko vijeće Grada Požege donijelo je odluku o otpisu potraživanja i to prema:

1.         KOMUNALNA NAKNADA

R.B.NAZIV OBVEZNIKAIZNOS/knOBRAZLOŽENJEPERIOD DUGOVANJA
1.AVANTI j.d.o.o.3.532,80Brisan iz sudskog registra dana 01.07.2020. godine rješenjem Tt-20/2815-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.02.2018. godine, dug za komunalnu naknadu do datuma dospijeća 15.01.2020. godine
2.DALE d.o.o.2.552,00Brisan iz sudskog registra dana 13.05.2021. godine rješenjem Tt-21/3978-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.03. 2019. godine do datuma dospijeća 15.01.2020. godine
3.ARMANOS STUDIO d.o.o. u stečaju9.261,58Brisan iz sudskog registra dana 17.02.2021. godine rješenjem Tt-21/1310-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 25.02.2020. godine do datuma dospijeća 15.03.2020. godine
4.ARMANOS STUDIO d.o.o.105.380,18Brisan iz sudskog registra dana 17.02.2021.  godine rješenjem Tt-21/1310-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.05.2016. godine do datuma dospijeća 15.05.2018. godine
5.TRENTO PROMET d.o.o.2.016,00Brisan iz sudskog registra dana 15.05.2020. godine rješenjem Tt-20/1087-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.02.2010. godine do datuma dospijeća 15.03.2011. godine,
6.PEIXIA  d.o.o.980,48Brisan iz sudskog registra dana 15.01.2019. godine rješenjem Tt-18/7004-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.10.2016. do datuma dospijeća 15.01.2017. godine
7.AMPLUS d.o.o.1.928,68Brisan iz sudskog registra dana 22.02.2019. godine rješenjem Tt-18/7401-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.02.2013. do datuma dospijeća 15.03.2015. godine
8.PIŠMIŠ j.d.o.o.763,14Brisan iz sudskog registra dana 26.05.2020. godine, rješenjem Tt-20/2280-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.11.2019. godine do datuma dospijeća 15.01.2020. godine
9.SEKULIĆ d.o.o.-drvna industrija2.041,08Brisan iz sudskog registra dana 09.09.2020. godine rješenjem Tt-20/2496-1Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.03.2008. godine do datuma dospijeća 15.05.2008. godine
10.FRIZERSKI STUDIO D&I j.d.o.o.30,00Brisan iz sudskog registra dana 08.03.2019. godine rješenjem Tt-19/1377-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.04.2017. godine
11.ROBERT d.o.o.5.848,00Brisan iz sudskog registra dana 10.12.2018. godine rješenjem Tt-18/42666-1Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.01.2017. godine do datuma dospijeća 15.08.2020. godine
12.TOMMY d.o.o.819,04Brisan iz sudskog registra dana 22.02.2019. godine rješenjem Tt-19/160-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.10.2015. godine do datuma dospijeća 15.01.2016. godine
13.INCERUM d.o.o.482,82Brisan iz sudskog registra dana 30.09.2020. godine rješenjem Tt-20/3168-1Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.07.2017. godine do datuma dospijeća 15.12.2017. godine
14.CRESCO d.o.o.1.076,70Brisan iz sudskog registra dana 13.05.2021. godine rješenjem Tt-21/3974-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.11.2019. godine do datuma dospijeća 15.04.2020. godine
15.NTS j.d.o.o.153,60Brisan iz sudskog registra dana 07.07.2021. godine rješenjem Tt-21/4988-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 01.03.2019. godine da datuma dospijeća 15.11.2019. godine
16.MLJEKARA BIZ d.o.o.1.382,40Brisan iz sudskog registra dana 06.08.2021. godine rješenjem Tt-21/4151-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.12.2018. godine do datuma dospijeća 15.08.2021. godine
17.SHIHUA TRGOVINA d.o.o.17.200,00Brisana iz sudskog registra dana 12.07.2019. godine rješenjem Tt-19/23199-1Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 20.02.2016. godine do datuma dospijeća 15.08.2019. godine
18.SVJEŽE DELICIJE d.o.o.3.033,60Brisano iz sudskog registra dana 25.06.2021. godine rješenjem Tt-21/3361-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 01.03.2019.do 15.07.2021. godine
19.CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB-za Kerkez Vladu6,37Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakonaDug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.12.2011. godine
 UKUPNO158.488,47  

2.         NAKNADA ZA UREĐENJE VODA

R.B.NAZIV OBVEZNIKAIZNOS/knOBRAZLOŽENJEPERIOD DUGOVANJA
1.AVANTI j.d.o.o.2.318,40Brisan iz sudskog registra dana 01.07.2020. godine rješenjem Tt-20/2815-2Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 31.07.2018. godine do datuma dospijeća 15.01.2020. godine
2.DALE d.o.o.1.674,75Brisan iz sudskog registra dana 13.05.2021. godine rješenjem Tt-20/2496-1Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 15.03.2019. godine do datuma dospijeća 15.01.2020. godine
3.ARMANOS STUDIO d.o.o. u stečaju3.365,92Brisan iz sudskog registra dana 17.02.2021. godine rješenjem Tt-21/1310-2Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 25.02.2020. godine do datuma dospijeća 15.03.2020. godine
4.ARMANOS STUDIO d.o.o.6.731,84Brisan iz sudskog registra dana 17.02.2021.  godine rješenjem Tt-21/1310-2Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 31.07.2018.godine do 19.11.2019. godine
5.PIŠMIŠ j.d.o.o.1.112,88Brisan iz sudskog registra dana 26.05.2020. godine, rješenjem Tt-20/2280-2Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 15.08.2019. godine do datuma dospijeća 15.01.2020. godine
6.FRIZERSKI STUDIO D&I j.d.o.o.30,00Brisan iz sudskog registra dana 08.03.2019. godine rješenjem Tt-19/1377-2Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 31.07.2018. godine
7.ROBERT d.o.o.3.034,50Brisan iz sudskog registra dana 10.12.2018. godine rješenjem Tt-18/42666-1Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 31.07.2018. godine do datuma dospijeća 15.11.2020. godine
8.CRESCO d.o.o.1.831,90Brisan iz sudskog registra dana 13.05.2021. godine rješenjem Tt-21/3974-2Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 15.08.2018. godine do datuma dospijeća 15.04.2020. godine
9.NTS j.d.o.o.100,80Brisan iz sudskog registra dana 07.07.2021. godine rješenjem Tt-21/4988-2Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 01.03.2019. godine do datuma dospijeća 15.11.2019 godine
10.MLJEKARA BIZ d.o.o.240,00Brisan iz sudskog registra dana 06.08.2021. godine rješenjem Tt-21/4151-2Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 15.08.2019. godine do datuma dospijeća 15.08.2021. godine
11.SHIHUA TRGOVINA d.o.o.4.987,50Brisana iz sudskog registra dana 12.07.2019. godine rješenjemDug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 31.07.2018. godine do datuma dospijeća 15.08.2019. godine
12.SVJEŽE DELICIJE d.o.o.1.990,80Brisano iz sudskog registra dana 25.06.2021. godine rješenjem Tt-21/3361-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 01.03.2019.do 15.07.2021. godine
 UKUPNO27.419,29  

3.         SPOMENIČKA RENTA

R.B.NAZIV OBVEZNIKAIZNOS/knOBRAZLOŽENJEPERIOD DUGOVANJA
1.UGOSTITELJSTVO PEGAZ j.d.o.o.3.056,94Brisan iz sudskog registra dana 22.10.2019. godine rješenjem Tt-19/5748-2Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.08.2017. godine do datuma dospijeća 15.10.2019. godine
2.TKO TE ŠIŠA j.d.o.o.1.215,00Brisan iz sudskog registra dana 12.10.2020. godine rješenjem Tt-20/2333-2Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.04.2018. godine do datuma dospijeća 15.10.2020. godine
3.SVJEŽE DELICIJE d.o.o.3.981,60Brisan iz sudskog registra dana 25.06.2021. godine rješenjem Tt-21/3361-2Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.06.2019. godine do datuma dospijeća 15.06.2021. godine
4.MLJEKARA BIZ d.o.o.864,00Brisan iz sudskog registra dana 06.08.2021. godine rješenjem Tt-21/4151-2Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.11.2018. godine do datuma dospijeća 15.12.2019. godine
5.KOSAC d.o.o.4.675,77Brisan iz sudskog registra dana 09.01.2020. godine rješenjem Tt-19-6510-2Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.05.2018. godine do datuma dospijeća 15.02.2020. godine
6.PEIXIA d.o.o.2.059,52Brisan iz sudskog registra dana 15.01.2019. godine rješenjem Tt-18/7004-2Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.09.2016. godine do datuma dospijeća 20.06.2018. godine
7.WESTCROJ d.o.o.183,84Brisan iz sudskog registra dana 15.03.2021. godine rješenjem Tt-21/2406-2Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.12.2020. godine
8.CB TURIZAM d.o.o.3.517,80Brisan iz sudskog registra dana 14.01.2021. godine rješenjem Tt-21/311-2Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.10.2015. godine do datuma dospijeća 15.10.2016. godine
9.TOMMY d.o.o.3.081,42Brisan iz sudskog registra dana 22.02.2019. godine rješenjem Tt-19/160-2Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.04.2015. godine do datuma dospijeća 15.12.2015. godine
10.AMPLUS d.o.o.2.514,82Brisan iz sudskog registra dana 22.02.2019. godine rješenjem Tt-18/7401-2Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.10.2013. godine do datuma dospijeća 08.08.2015. godine
11.AVANTI j.d.o.o.6.658,52Brisan iz sudskog registra dana 01.07.2020. godine rješenjem Tt-20/2815-2Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 05.02.2018. godine do datuma dospijeća 15.12.2019. godine
12.DALE d.o.o.4.350,00Brisan iz sudskog registra dana 13.05.2021. godine rješenjem Tt-21/3978-2Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.03.2019 godine do datuma dospijeća 15.12.2019. godine
13.NTS j.d.o.o.360,00Brisan iz sudskog registra dana 07.07.2021. godine rješenjem Tt-21/4988-2Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 20.04.2019. godine da datuma dospijeća 15.10.2019. godine
14.SVJEŽE DELICIJE d.o.o.4.171,20Brisano iz sudskog registra dana 25.06.2021. godine rješenjem Tt-21/3361-2Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.06.2019. do 15.07.2021. godine
 UKUPNO40.690,43  

4.         KOMUNALNI DOPRINOS

R.B.NAZIV OBVEZNIKAIZNOS/knOBRAZLOŽENJEPERIOD DUGOVANJA
1.JOVANOVIĆ BRANISLAV2.787,58Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakonaDug za komunalni doprinos od datuma dospijeća  15.05.2005. godine do datuma dospijeća 15.06.2005. godine
2.VUKOVIĆ VLADIMIR3.534,00Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakonaDug za komunalni doprinos od datuma dospijeća 13.03.2000. do datuma dospijeća 13.02.2001. godine
5.LAZIĆ MIŠO277,18Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakonaDug za komunalni doprinos od datuma dospijeća 15.02.2003. godine
6.LUKAČEVIĆ ROBERT16.000,00Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakonaDug za komunalni doprinos od datuma dospijeća 15.03.2006. do datuma dospijeća 15.08.2006. godine
 UKUPNO22.598,76  

5.         PRIKLJUČAK NA VODU I ODVODNJU

R.B.NAZIV OBVEZNIKAIZNOS/knOBRAZLOŽENJEPERIOD DUGOVANJA
1.BUDOŠ STEVO STJEPAN7.796,00Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakonaDug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 15.02.2013. godine
2.PERIĆ SLAVKO9.745,00Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakonaDug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 28.12.2012. godine do datuma dospijeća 04.01.2013. godine
3.POŽEGA IMPEX d.o.o.6.496,67Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakonaDug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 15.08.2012. godine do datuma dospijeća 15.12.2012. godine
4.BUDOŠ STEVO STJEPAN5.847,00Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakonaDug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 15.02.2013.
5.LOVREKOVIĆ ALEN0,02Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakonaDug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 15.10.2012. godine
6.MATIJEVIĆ JURICA3.508,20Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakonaDug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 15.11.2012. godine
7.PERIĆ SLAVKO9.745,00Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakonaDug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 28.12.2012. godine do datuma dospijeća 04.01.2013. godine
8.POŽEGA IMPEX d.o.o.6.496,67Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakonaDug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 15.08.2012. godine do datuma dospijeća 15.12.2012. godine
 UKUPNO49.634,56  
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Nedavne vijesti

Izbor urednika