Županica Jozić uvodi testiranje na alkohol, droge i druge ovisnosti na radnom mjestu u Županiji

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp


Županica Antonija Jozić donijela je Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu. Tolerancija na alkohol bit će nulta, a krajnja mjera može biti i otkaz. Iz Pravilnika smo izdvojili neke važnije i zanimljive odredbe – prenosi Radio Vallis Aurea.

Dakle, Pravilnikom se utvrđuju zabrana rada pod utjecajem alkohola, droga i drugih sredstava ovisnosti, postupak provjere (testiranja) kojim se utvrđuje je li službenik ili namještenik za vrijeme rada pod utjecajem alkohola ili drugih sredstva ovisnosti, mjere i sankcije koje Požeško-slavonska županija primjenjuje prema radnicima i drugim osobama koje su na radu, odnosno u prostoru pod nadzorom zatečene pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti, zatim odgovornost i ovlasti župana, pročelnika, kao i ovlaštenika župana za provedbu mjera zabrane zlouporabe alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti, te zabrana rada i dolaska na posao pod utjecajem alkohola, droga i drugih sredstava ovisnosti.

Zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića, droga i drugih sredstava ovisnosti u prostoru pod nadzorom Županije, kao i njihovo unošenje u taj prostor. Na radnom mjestu i prostoru pod nadzorom Županije službenik i namještenik ne smije biti pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti. Postupanje službenika i namještenika koje je suprotno ovoj zabrani smatra se postupkom koji ugrožava opću sigurnost i zdravlje službenika i namještenika te imovinu Županije i predstavlja povredu obveza iz radnog odnosa propisane kako Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi tako i Pravilnikom o unutarnjem redu Požeško-slavonske županije.

Stanje pod utjecajem alkohola smatra se stanje pri kojem izmjerena vrijednost alkohola u izdahnutom zraku iznosi više od 0,0 miligrama u litri izdahnutog zraka, odnosno više od 0,0h/kg težine u krvi.

Potrebu testiranja određuje pročelnik upravnog odjela za svoje službenike i namještenike sa svrhom zaštite zdravlja i sigurnosti svih službenika i namještenika. Pročelnik upravnog odjela mora udaljiti s radnog mjesta službenika ili namještenika kod kojeg je utvrđeno prisustvo alkohola, droge ili drugih zabranjenih tvari u skladu s Pravilnikom. Pročelnik upravnog odjela može udaljiti s radnog mjesta i službenika ili namještenika koji se odbije podvrći testiranju, a naročito, ako mu ponašanje odstupa od uobičajenog. Testiranje službenika ili namještenika radi provjere je li pod utjecajem alkohola provodi stručnjak zaštite na radu II. stupnja i to kao redovno testiranje, nasumično testiranje, ili testiranje po dojavi župana, neposrednog voditelja ili ovlaštenika poslodavca.

Rad pod utjecajem alkohola, droge ili drugih nedozvoljenih tvari smatra se težim kršenjem radne dužnosti, odnosno teškom povredom radnog odnosa. Prema službenicima ili namještenicima koji su postupili protivno zabrani ovog Pravilnika primjenjuju se odgovarajuće mjere odnosno sankcije, ovisno o okolnostima slučaja i o rezultatima testiranja. Mjera može biti: usmeno upozorenje i savjet službeniku ili namješteniku uz udaljavanje sa mjesta rada, zabrana nastavka rada – privremeno udaljavanje s radnog mjesta i upozorenje o mogućnosti prestanka službe odnosno otkaza ugovora o radu, ili mjere obveznog liječenja pri ponovnom kršenju zabrane. Izrečene mjere se unose u dosje službenika ili namještenika. Alkoholiziranost je svrstana u dvije kategorije: PRIPITO STANJE do 0,5 mg/l (do 0,5 g/kg težine u krvi) i PIJANO STANJE: 0,51>mg/l (0,5>g/kg težine u krvi), što čini razliku kod sankcioniranja. Pravilnik stupa na snagu sljedećeg tjedna.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)