Županijska uprava za ceste: JAVNI POZIV za ŽC 4162

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp


JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena županijska cesta ŽC4162 (Bilice (DC525/ŽC4185) – Brčino – Donji Slatinik (DC53)) o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23), temeljem kojeg se JAVNE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu REPUBLIKA HRVATSKA s pravom upravljanja Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije.

Geodetske elaborate izvedenog stanja županijske ceste ŽC4162 (Bilice (DC525/ŽC4185) – Brčino – Donji Slatinik (DC53))izradit će tvrtka GEOINFO društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske poslove i usluge, Županijska ulica 39, Osijek.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađenepredmetne ceste započet će 18.06.2024 godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetske elaborateizvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 18.06.2024.g., u prostorijama Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije, Republike Hrvatske 1B, 34000 Požega, u razdoblju od 09:00 do 10:00 sati.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)